Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: Tìm hiểu công nghệ design by contract và xây dụng công cụ hỗ trợ

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 2172 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

LÊ TRẦN HOÀNG NGUYÊN – 0112103
NGUYỄN BÁCH KHOA - 0112140

TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ
DESIGN BY CONTRACT VÀ XÂY DỰNG
CÔNG CỤ HỖ TRỢ CHO C#
KHÓA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Th.s: NGUYỄN ĐÔNG HÀ

NIÊN KHÓA 2001 – 2005

Tìm hiểu công nghệ Design By Contract và Xây dựng công cụ hỗ trợ cho C#

LỜI CẢM ƠN
Đầu tiên, xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Đông Hà đã trực tiếp hướng
dẫn cũng như cung cấp tài liệu để chúng em có thể tiếp cận và tìm hiểu về công
nghệ Design By Contract hữu ích này.
Bên cạnh đó, xin đồng gửi lời cảm ơn đến các thầy cô của bộ môn Công
nghệ Phần mềm Nâng cao đã tạo điều kiện cho chúng em dành nhiều thời gian
nghiên cứu đề tài này.
Cuối cùng, quả là một điều thiếu sót nếu không kể đến sự ủng hộ to lớn về
mặt tinh thần cũng như sự giúp đỡ tận tình của gia đình, bạn bè, đặc biệt là bạn
Nguyễn Lương Ngọc Minh và Nguyễn Ngọc Khánh.
Xin chân thành cảm ơn tất cả, những người đã góp phần giúp cho luận văn
này được hoàn thành.
Thành phố Hồ Chí Minh,
Tháng 7, 2005.

2

Tìm hiểu công nghệ Design By Contract và Xây dựng công cụ hỗ trợ cho C#

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU

7

TỔNG QUAN

8

Chương 1: Giới thiệu về Eiffel

9

1.1.

Giới thiệu

9

1.2.

Design By Contract trong Eiffel

10

1.3.

EiffelStudio

10

1.3.1. Giao diện

11

1.3.2. Các thao tác căn bản trên EiffelStudio

11

Chương 2: Một số cơ chế mang lại tính đáng tin cậy cho phần mềm

17

Chương 3: Tính đúng đắn của phần mềm

18

Chương 4: Biểu diễn một đặc tả

20

4.1.

Những công thức của tính đúng đắn

20

4.2.

Những điều kiện yếu và mạnh

22

Chương 5: Giới thiệu về sự xác nhận trong văn bản của phần mềm

24

Chương 6: Tiền điều kiện và hậu điều kiện

25

6.1.

Lớp ngăn xếp

25

6.2.

Tiền điều kiện

28

6.3.

Hậu điều kiện

28

Chương 7: Giao ước cho tính đáng tin cậy của phần mềm
7.1.

29

7.3.

30

7.1.2. Những nghĩa vụ
hơn

29

7.1.1. Những quyền lợi
7.2.

Quyền lợi và nghĩa vụ

30

Nghệ thuật của sự tin cậy phần mềm: kiểm tra ít hơn, bảo đảm nhiều
31
Những xác nhận không phải là một cơ chế kiểm tra đầu vào

3

33

Tìm hiểu công nghệ Design By Contract và Xây dựng công cụ hỗ trợ cho C#

Chương 8: Làm việc với những xác nhận

35

8.1.

Lớp stack

35

8.2.

Mệnh lệnh và yêu cầu

38

8.3.

Lưu ý về những cấu trúc rỗng

41

8.4.

Thiết kế tiền điều kiện: tolerant hay demanding?

42

8.5.

Một môđun tolerant

43

Chương 9: Những điều kiện bất biến của lớp

47

9.1.

Định nghĩa và ví dụ

48

9.2.

Định dạng v...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: Tìm hiểu công nghệ design by contract và xây dụng công cụ hỗ trợ - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
Luận văn CNTT: Tìm hiểu công nghệ design by contract và xây dụng công cụ hỗ trợ 9 10 52