Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: tìm hiểu phần mềm nguồn mở greenstone và ứng dụng

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 184 trang   |   Lượt xem: 3529 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

NGUYỄN THÀNH QUY – LÊ HOÀNG NGỌC QUỲNH

TÌM HIỂU NGUỒN MỞ GREENSTONE
VÀ ỨNG DỤNG

KHOÁ LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC

TP. HCM, 2005

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

SINH VIÊN THỰC HIỆN
NGUYỄN THÀNH QUY
LÊ HOÀNG NGỌC QUỲNH

0112195
0112471

TÌM HIỂU NGUỒN MỞ GREENSTONE
VÀ ỨNG DỤNG

KHOÁ LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
ThS. NGUYỄN THỊ BÍCH

NIÊN KHOÁ 2001 – 2005

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.............................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: tìm hiểu phần mềm nguồn mở greenstone và ứng dụng - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
184 Vietnamese
Luận văn CNTT: tìm hiểu phần mềm nguồn mở greenstone và ứng dụng 9 10 537