Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: Tìm hiểu và xây dựng hệ thống FRAMEWORK hỗ trợ các hình thức

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 150 trang   |   Lượt xem: 2445 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

SINH VIÊN THỰC HIỆN
MAI HẢI THANH
ĐÀO PHƯƠNG THÚY

0112113
0112448

TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG
HỆ THỐNG FRAMEWORK
HỖ TRỢ CÁC HÌNH THỨC
TRẮC NGHIỆM

LUẬN VĂN CỬ NHÂN TIN HỌC

Tp.HCM, 2005

1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

SINH VIÊN THỰC HIỆN
MAI HẢI THANH
ĐÀO PHƯƠNG THÚY

0112113
0112448

TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG
HỆ THỐNG FRAMEWORK
HỖ TRỢ CÁC HÌNH THỨC
TRẮC NGHIỆM

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
ThS. TRẦN MINH TRIẾT
ThS. NGUYỄN TẤN TRẦN MINH KHANG

Tp.HCM, 2005

1

LỜI CÁM ƠN
Chúng em xin chân thành cám ơn Khoa Công Nghệ Thông Tin, trường
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TpHCM đã tạo điều kiện tốt cho chúng em thực
hiện đề tài luận văn tốt nghiệp này.
Chúng em xin chân thành cám ơn Thầy Trần Minh Triết và Thầy Nguyễn Tấn
Trần Minh Khang đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo chúng em trong suốt thời
gian thực hiện đề tài.
Chúng em xin chân thành cám ơn quý Thầy Cô trong Khoa đã tận tình giảng
dạy, trang bị cho chúng em những kiến thức quý báu trong những năm học
vừa qua.
Chúng con xin nói lên lòng biết ơn sâu sắc đối với Ông Bà, Cha Mẹ đã chăm
sóc, nuôi dạy chúng con thành người.
Xin chân thành cám ơn các anh chị và bạn bè đã ủng hộ, giúp đỡ và động viên
chúng em trong thời gian học tập và nghiên cứu.
Mặc dù chúng em đã cố gắng hoàn thành luận văn trong phạm vi và khả năng
cho phép nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em
kính mong nhận được sự cảm thông và tận tình chỉ bảo của quý Thầy Cô và
các bạn.
Sinh viên thực hiện,
Mai Hải Thanh & Đào Phương Thúy
07/2005

2

MỤC LỤC
Trang
MỤC LỤC ...................................................................................................... i
DANH SÁCH CÁC HÌNH...............................................................................v
DANH SÁCH CÁC BẢNG............................................................................ ix
Chương 1

Tổng quan....................................................................................1

1.1

Xu hướng chung...........................................................................................1

1.2

Hình thức thi trắc nghiệm ............................................................................2

1.3

Lý do và mục tiêu của đề tài ........................................................................3

1.4

Cấu trúc của báo cáo: .................................................................................3

Chương 2
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: Tìm hiểu và xây dựng hệ thống FRAMEWORK hỗ trợ các hình thức - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
150 Vietnamese
Luận văn CNTT: Tìm hiểu và xây dựng hệ thống FRAMEWORK hỗ trợ các hình thức 9 10 69