Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: tìm kiếm ảnh dựa vào nội dung

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 3713 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ TRI THỨC

- 9912745

TP

.H

C

M

NGUYỄN QUỐC UY

KH

TN

TÌM KIẾM ẢNH DỰA VÀO NỘI DUNG

-Ð

H

LUẬN VĂN CỬ NHÂN TIN HỌC

C
N
TT

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Kh
oa

Th.s LÝ QUỐC NGỌC

TP.HCM, 07/2003

Luận văn tốt nghiệp đại học

LỜI CẢM ƠN
Trước tiên, em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Thầy Lý Quốc Ngọc,
người đã nhiệt tình, tận tâm, hướng dẫn về kiến thức để em có thể làm được luận
văn này. Đúng lúc tưởng chừng đã bị bế tắt trong công việc, Thầy đã động viên giúp
em mạnh dạng hoàn thành luận văn này. Một lần nữa em xin tỏ lòng biết ơn Thầy.
Sau hết, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè, người thân đã ủng hộ động

M

viên tinh thần để luận văn được hoàn thành.

TP

.H

C

Xin chân thành cảm ơn tất cả !

TN

TPHCM, 07/2003

KH

Người thực hiện

Kh
oa

C
N
TT

-Ð

H

Nguyễn Quốc Uy

Luận văn tốt nghiệp đại học

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Kh
oa

C
N
TT

-Ð

H

KH

TN

TP

.H

C

M

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................
Kh
oa CNTT -
ÐH KHT
N
TP.HCM
Kh
oa CNTT -
ÐH KHT
N
TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HC KHOA HC T NHIÊN
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
B MÔN CÔNG NGH TRI THC
NGUYNQUC UY - 9912745
TÌM KIM NH DAVÀONIDUNG
LUN VĂN C NHÂN TIN HC
GIÁO VIÊN HƯỚNG DN
Th.s LÝ QUCNGC
TP.HCM, 07/2003
Luận văn CNTT: tìm kiếm ảnh dựa vào nội dung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: tìm kiếm ảnh dựa vào nội dung - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Luận văn CNTT: tìm kiếm ảnh dựa vào nội dung 9 10 387