Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: xây dựng CMS module cho hệ thống intranet của công ty TMA

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 167 trang   |   Lượt xem: 2622 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐẶNG ĐÌNH VƯƠNG
BÙI VĨNH PHÚ

XÂY DỰNG CMS MODULE CHO HỆ THỐNG
INTRANET CỦA CÔNG TY TMA

KHÓA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC

TP. HCM, NĂM 2005

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐẶNG ĐÌNH VƯƠNG – 0112458
BÙI VĨNH PHÚ – 0112024

XÂY DỰNG CMS MODULE CHO HỆ THỐNG
INTRANET CỦA CÔNG TY TMA
KHÓA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
TS. TRẦN VIẾT HUÂN
KS. NGUYỄN TẤN HỘ
KS. LÊ THANH NHÀN

TP. HCM, NĂM 2005

LỜI CẢM ƠN
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học
Khoa học Tự nhiên, Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TMA đã tạo điều kiện cho
chúng tôi thực hiện đề tài tốt nghiệp này.
Xin cảm ơn Thầy Trần Viết Huân, Anh Nguyễn Tấn Hộ, Anh Lê Thanh Nhàn,
người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo chúng tôi trong suốt thời gian thực tập tại Công
ty.
Chúng tôi cảm ơn các anh chị trong nhóm TIS đã giúp đỡ, đóng góp ý kiến cho
chúng tôi trong quá trình cài đặt, thử nghiệm chương trình.
Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, ba mẹ và bè bạn vì đã luôn là
nguồn động viên to lớn, giúp đỡ chúng tôi vượt qua những khó khăn trong suốt quá
trình làm việc.
Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện luận văn với tất cả sự nỗ lực của bản thân, nhưng
chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong quý Thầy Cô tận tình chỉ
bảo.
Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và luôn mong nhận được sự đóng
góp quý báu của tất cả mọi người.

Tháng 7 năm 2005
Đặng Đình Vương
Bùi Vĩnh Phú

Phát triển CMS module cho hệ thống Intranet cuả Công ty TMA

MỤC LỤC
DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ......................................................................................1
MỘT SỐ KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT......................................................................4
MỞ ĐẦU .........................................................................................................................6
Chương 1 Giới thiệu đề tài ........................................................................................7
TỔNG QUAN ...............................................................................................................12
Chương 2 Tổng quan về sự phát triển của các hệ CMS .......................................13
NGHIÊN CỨU..............................................................................................................16
Chương 3 Nhu cầu sử dụng hệ CMS trong các tổ chức........................................17
1. Nhu c...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: xây dựng CMS module cho hệ thống intranet của công ty TMA - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
167 Vietnamese
Luận văn CNTT: xây dựng CMS module cho hệ thống intranet của công ty TMA 9 10 689