Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: xây dựng hệ thống điều khiển máy tính từ xa

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 224 trang   |   Lượt xem: 2431 lần   |   Lượt tải: 2 lần
K
H
TN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐẶNG MINH THẮNG – CHU NGUYÊN TÚ

Đ

H

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN

–

MÁY TÍNH TỪ XA SỬ DỤNG

C
N
TT

CÔNG NGHỆ BLUETOOTH

K
H
O
A

LUẬN VĂN CỬ NHÂN TIN HỌC

TP.HCM, NĂM 2004

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

K
H
TN

ĐẶNG MINH THẮNG - 0012091
CHU NGUYÊN TÚ

- 0012120

H

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN

Đ

MÁY TÍNH TỪ XA SỬ DỤNG

C
N
TT

–

CÔNG NGHỆ BLUETOOTH
LUẬN VĂN CỬ NHÂN TIN HỌC

K
H
O
A

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Th.S ĐỖ HOÀNG CƯỜNG

NIÊN KHÓA 2000 – 2004

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

K
H
TN

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

H

..................................................................................................................................

Đ

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

–

..................................................................................................................................

C
N
TT

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: xây dựng hệ thống điều khiển máy tính từ xa - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
224 Vietnamese
Luận văn CNTT: xây dựng hệ thống điều khiển máy tính từ xa 9 10 204