Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: xây dựng phần hệ quản trị mối quan hệ khách hàng

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 238 trang   |   Lượt xem: 1669 lần   |   Lượt tải: 12 lần
L I C M ƠN
u tiên, chúng em xin kính g i l i c m ơn sâu s c n Cô Trương M Dung và Cô
Lê Th Nhàn ã t n tình hư ng d n chúng em hoàn thành lu n văn này. Chúng em xin
chân thành c m ơn Cô Nguy n Th Di m Tiên ã dành th i gian xem xét và góp ý cho
lu n văn c a chúng em ư c hoàn thi n hơn.
Chúng em xin c m ơn Ban Giám c cùng các anh ch trong Công ty TNHH AZ, c
bi t là anh Nguy n Xuân i (trư ng nhóm phân tích) và anh Ph m Hoàng Di u ã t o
i u ki n và nhi t tình giúp
chúng em trong vi c thu th p d li u, tìm hi u nghi p v
cũng như k năng chuyên môn hoàn thành lu n văn.
Xin c m ơn các b n bè trong l p, c bi t là b n Ph m Nguy n Xuân H ng và b n
Ngô Th Huy n Trân ã giúp
và ng viên chúng tôi trong su t quá trình h c t p, cũng
như trong th i gian th c hi n tài.
Và sau cùng, chúng con xin bày t lòng bi t ơn chân thành và sâu s c n ba m . Ba
m ã nuôi d y và nâng
chúng con trong su t ch ng ư ng mà chúng con i. Chính ba
m là i m t a v ng ch c v m i m t cho chúng con có ư c ni m tin và lòng quy t tâm
hoàn thành lu n văn này.

1

M CL C
L I C M ƠN.................................................................................................................................................... 1
M C L C.......................................................................................................................................................... 2
CHƯƠNG I :

GI I THI U ........................................................................................................................ 6

I.1
I.2

MARKETING - N N T NG TRUY N TH NG C A CRM........................................................... 6
CRM - PH M VI QUAN TÂM C A LU N VĂN............................................................................ 6
I.2.1
Gi i thi u v CRM..................................................................................................................... 6
I.2.2
V n
t ra .............................................................................................................................. 6
I.2.3
Gi i quy t v n ........................................................................................................................ 7
I.3 M C TIÊU C A LU N VĂN............................................................................................................ 7
CHƯƠNG II :

BÀI TOÁN QU N TR M I QUAN H KHÁCH HÀNG....................................... 9

II.1
T NG QUAN V CRM .........................................................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: xây dựng phần hệ quản trị mối quan hệ khách hàng - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
238 Vietnamese
Luận văn CNTT: xây dựng phần hệ quản trị mối quan hệ khách hàng 9 10 287