Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn CNTT: xây dựng plugin cho internet explorer để chặn các trang web

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 2122 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH & VIỄN THÔNG

LÊ NGUYỄN MINH TUẤN – ĐẶNG THANH VI

XÂY DỰNG PLUGIN CHO INTERNET EXPLORER
ĐỂ CHẶN CÁC TRANG WEB XẤU
KHÓA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC

NIÊN KHÓA 2001 - 2005

GVHD: ThS Đỗ Hoàng Cường

Luận văn tốt nghiệp Mạng máy tính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH & VIỄN THÔNG

LÊ NGUYỄN MINH TUẤN - 0112468
ĐẶNG THANH VI - 0112455

XÂY DỰNG PLUGIN CHO INTERNET EXPLORER
ĐỂ CHẶN CÁC TRANG WEB XẤU
KHÓA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Th.S ĐỖ HOÀNG CƯỜNG

NIÊN KHÓA 2001 – 2005

Lê Nguyễn Minh Tuấn
Mssv: 0112468

Page 2 of 93

Đặng Thanh Vi
Mssv:0112455

GVHD: ThS Đỗ Hoàng Cường

Luận văn tốt nghiệp Mạng máy tính

LỜI CẢM ƠN
Nhóm chúng tôi xin được gởi lời cảm ơn đến các các thầy cô giảng viên trường
Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM cũng như các bạn đã giúp đỡ chúng tôi nhiều
trong quá trình thực hiện luận văn:
• Các thầy cô giảng viên trong bộ Mạng máy tính và Viễn thông khoa
Công Nghệ Thông Tin đã tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện tốt luận
văn.
• Ban giám hiệu trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM.
• Bạn Phan Trung Hiếu – sinh viên khoa Công Nghệ Thông Tin khóa 2001
đã giúp đỡ hỗ trợ tài liệu cho nhóm chúng tôi trong một số kỹ thuật lập
trình.
• Bạn Vũ Minh Trọng - sinh viên khoa Công Nghệ Thông Tin khóa 2001
đã giúp đỡ nhóm chúng tôi trong việc tìm hiểu các ý tưởng mới cũng như
cung cấp cho chúng tôi các ví dụ thực tế.
• Roberto Antollini , lập trình viên cung cấp các class C++ miễn phí dùng
để truy cập các cơ sở dữ liệu hỗ trợ ADO trên nền desktop chạy Hệ điều
hành Windows(98/2000/XP) ở website  .
• João Paulo Figueira , lập trình viên chuyển đổi các class ADO miễn phí
của Roberto Antollini sang phiên bản tương thích với nền tảng Microsoft
Windows CE 3.0 ở website 
• Thầy Lê Thụy Anh – giảng viên khoa Công Nghệ Thông Tin đã giải đáp
cho chúng tôi một số thắc mắc về trình duyệt Internet Explorer.

Lê Nguyễn Minh Tuấn
Mssv: 0112468

Page 3 of 93

Đặng Thanh Vi
Mssv:0112455

GVHD: ThS Đỗ Hoàng Cường

Luận văn tốt nghiệp Mạng máy tính

Đặc biệt , chúng em xin gởi đến thầy Đỗ Hoàng Cường lời cám ơn sâu sắc vì sự
nỗ lực và tận tâm mà thầy đã giành cho chúng em. Qua quá trình làm việc với
thầy, chúng em đã học được rất nhiều điều bổ ích.

Lê Nguyễn Minh Tuấn
Mssv: 0112468

Page 4 of 93

Đặng Thanh Vi
Mssv:0112455

GVHD: ThS Đỗ Hoàng Cường

Luận văn tốt nghiệp Mạng máy tính

MỤC LỤC
Chương ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn CNTT: xây dựng plugin cho internet explorer để chặn các trang web - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Luận văn CNTT: xây dựng plugin cho internet explorer để chặn các trang web 9 10 99