Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn: Công nghệ OFDM và ứng dụng trong truyền hình số mặt đất

Được đăng lên bởi bibi-bita
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 5925 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
TP.HCM
KHOA ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI : CÔNG NGHỆ OFDM VÀ ỨNG DỤNG TRONG
TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT

GVHD:Th.s Nguyễn Hùng Kim Khánh
SVTH:
PHẠM QUỐC HÙNG
MSSV:
98ĐT135

487TP. HCM
8 – 2003

PHẦN 1 LÝ THUYẾT VỀ CÔNG NGHỆ OFDM
CHƯƠNG 1 : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÔ TUYẾN
1.LỊCH SỬ PHÁT TRIỄN HỆ THỐNG CELLULAR
Kể từ khi được triển khai vào những năm đầu của thập niên 1980 cho đến
nay.Thông tin vô tuyên di động đã và đang phát triễn với tốc độ hết sức
nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu .Kết quả thống kê cho thấy ở một số
quốc gia ,số luợng thuê bao di động đã vượt hẳn số lượng thuê bao cố
định.Trong tương lai .số luợng thuê bao di động và cố định sẽ tiếp tục tăng
lên và song song với nó là sự gia tăng về nhu cầu của người sử dụng .Điều
này đã khiến các nhà khai thác cũng như các tổ chứ viễn thông không ngừng
nghiên cứu ,cải tiến và đưa ra các giải pháp kỹ thuật,để cài tiến và nâng cấp
các hệ thống thông tin .Cho đến nay hệ thống thông ti đã trải qua 3 thế hệ
(Three Generations).
1.1 HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ THỨ 1 (1G)

1.1.a Đặc điểm
Hệ thống mạng di động thế hệ thứ nhất (1G) được phát triễn vào những
năm cuối thập niên 70 ,hệ thống này sử dụng kỹ thuật ( analog ).Tất cả các
hệ thống 1G sử dụng phương pháp đa truy nhập phân chia theo tần số FDMA
( Frequency Division Multiple Access).
Các hệ thống mạng di động 1G chỉ được dùng để sử dụng cho dịch vụ thoại
với chất lượng khá thấp nguyên do tình trạng nghẽn mạch và nhiễu xảy ra
thường xuyên .

1.1.b Các hệ thống mạng 1G

Các hệ thống mạng di động 1G bao gồm các hệ thống :
• AMPS(Advaced Mobile Phone System)
• ETACTS(Enhanced Total Access Cellular System)-Châu Âu
• NMT(Nordic Mobile Telephone System) Bắc Âu .
1.2 HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ THỨ 2 (2G)

1.2.a Đặc điểm

Hệ thống mạng 2G được triển khai vào năm 1990 và hiện nay vẫn được
sử dụng rộng rãi .Là một mạng thông tin di động số băng hẹp ,sử dụng
phương pháp chuyển mạch –mạch (circuit switching) là chủ yếu .Phương
pháp đa truy cập TDMA (Time Division Multiple Access) và CDMA (Code
Division Multiple Access) được sử dụng kết hợp FDMA.
Hệ thống mạng di động 2G sử dung cho dịch vụ thoại và truyền số liệu.

1.2.b Các hệ thống mạng di động 2G

Hệ thống mạng 2G bao gồm các hệ thống :
• PCS (Personal Communication System).
PCS là hệ thống truyền dẫn ở tần số 1900MHz.Ưu đỉểm của điện thoại
PCS là nhỏ ,trọng lượng nhẹ ,bảo mật tốt và thời gian Pin chờ lâu .
• TDMA(Time...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC K THUT CÔNG NGH
TP.HCM
KHOA ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ
LUN VĂN TT NGHIP
ĐỀ TÀI : CÔNG NGH OFDM VÀ NG DNG TRONG
TRUYN HÌNH S MT ĐẤT
GVHD:Th.s Nguyn Hùng Kim Khánh
SVTH: PHM QUC HÙNG
MSSV: 98ĐT135
487TP. HCM
8 – 2003
Luận văn: Công nghệ OFDM và ứng dụng trong truyền hình số mặt đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn: Công nghệ OFDM và ứng dụng trong truyền hình số mặt đất - Người đăng: bibi-bita
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Luận văn: Công nghệ OFDM và ứng dụng trong truyền hình số mặt đất 9 10 358