Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn cuối khóa

Được đăng lên bởi leanhtungth36
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 1288 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đại học Tài Chính nghân hàng

Luận văn cuối khóa

LỜI MỞ ĐẦU

Đất nước ta đang trong quá trình phát triển và hội nhập theo sự phát triển của
thế giới và xu hướng của thời đại. Hội nhập và phát triển kinh tế là một cơ hội đồng
thời cũng là một thách thức lớn đối với nền kinh tế nước nhà nói chung và cụ thể là
các doanh nghiệp nói riêng. Nó phải chịu sức ép, sự cạnh tranh từ bên ngoài cũng
như bên trong. Điều đó đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải nỗ lực không ngừng, phát
huy tối đa ưu thế của mình cũng như khắc phục những mặt yếu còn tồn đọng để có
thể hoà nhập với nền kinh tế thị trường. Chìa khoá nào có thể mở ra cánh cửa của
sự thành công đó? Câu hỏi đặt ra như một lời thách thức đối với các doanh nghiệp.
Để tồn tại và phát triển mỗi doanh nghiệp trong quá trình hoạt động phải có những
bước đi thích hợp, có tầm nhìn chiến lược từ việc tổ chức quản lý tới việc tiếp cận
thị trường.
Với mục tiêu cao nhất và cuối cùng của mình là lợi nhuận thì việc xem xét các
phương thức bán hàng, xác định kết quả bán hàng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng và
được đặt ra hàng đầu với bất kỳ một doanh nghiệp thương mại nào. Việc nghiên
cứu vấn đề này giúp các nhà quản trị, lãnh đạo doanh nghiệp nắm được tình hình
hoạt động trong tương lai. Có làm tốt công tác bán hàng và xác định đúng đắn kết
quả hoạt động bán hàng thì doanh nghiệp mới tạo ra nguồn thu bù đắp chi phí, đẩy
nhanh vòng quay của vốn kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động và uy tín của
mình trên thị trường.
Do đó, việc thực hiện tốt công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh
doanh giúp doanh nghiệp nhìn nhận đúng đắn thực trạng bán hàng và kết quả kinh
doanh thu được cuả mình,từ đó đưa ra những biện pháp phù hợp nhằm kích thích
quá trình bán hàng để kết quả kinh doanh thu được là lớn nhất.

Sinh viªn: Lê Anh Tùng

1

Líp: B.02.30.01

Đại học Tài Chính nghân hàng

Luận văn cuối khóa

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng và xác định kết
quả bán hàng, trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bình
An em đã quan tâm, tìm hiểu và lựa chọn để tài “Tổ chức kế toán bán hàng và kết
quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bình An” cho chuyên đề tốt
nghiệp của mình.
Trong quá trình thực tập mặc dù đã rất cố gắng nhưng với thời gian thực tập ít
ỏi, trình độ tài liệu nghiên cứu còn hạn chế nên phần trình bày không tránh khỏi
những sai sót. Vì vậy em rất mong được sự đóng góp, chỉ bảo của các thầy cô giáo
và các bạn. Để có thể hoàn thành được chuyên đề này em xin chân thành cảm ơ...
Đại học Tài Chính nghân hàng Luận văn cuối khóa
LỜI MỞ ĐẦU
LỜI MỞ ĐẦU

Đất nước ta đang trong quá trình phát triển hội nhập theo sự phát triển của
thế giới và xu hướng của thời đại. Hội nhập và phát triển kinh tế là một cơ hội đồng
thời cũng là một thách thức lớn đối với nền kinh tế nước nhà nói chung và cụ thể
các doanh nghiệp nói riêng. phải chịu sức ép, sự cạnh tranh từ bên ngoài cũng
như bên trong. Điều đó đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải n lực không ngừng, phát
huy tối đa ưu thế của mình cũng như khắc phục những mặt yếu còn tồn đọng để
thể h nhập với nền kinh tế thị trường. Chìa khoá o thể mở ra cánh cửa của
sự thành công đó? Câu hỏi đặt ra như một lời thách thức đối với các doanh nghiệp.
Để tồn tại phát triển mỗi doanh nghiệp trong quá trình hoạt động phải những
bước đi thích hợp, tầm nhìn chiến ợc từ việc tổ chức quản tới việc tiếp cận
thị trường
.
Với mục tiêu cao nhất cuối cùng của mình lợi nhuận thì việc xem xét các
phương thức bán hàng, xác định kết quả bán hàng ý nghĩa cực kỳ quan trọng
được đặt ra ng đầu với bất kỳ một doanh nghiệp thương mại o. Việc nghiên
cứu vấn đề này giúp các nhà quản trị, lãnh đạo doanh nghiệp nắm được tình hình
hoạt động trong tương lai. làm tốt công tác bán hàng xác định đúng đắn kết
quả hoạt động bán hàng thì doanh nghiệp mới tạo ra nguồn thu đắp chi phí, đẩy
nhanh vòng quay của vốn kinh doanh, m rộng quy hoạt động uy tín của
mình trên thị trường.
Do đó, việc thực hiện tốt công tác kế toán bán hàng xác định kết quả kinh
doanh giúp doanh nghiệp nhìn nhận đúng đắn thực trạng bán hàng kết quả kinh
doanh thu được cuả mình,từ đó đưa ra những biện pháp phù hợp
nhằm kích thích
quá trình bán hàng để kết quả kinh doanh thu được là lớn nhất.
Sinh viªn: Lê Anh Tùng Líp: B.02.30.01
1
Luận văn cuối khóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn cuối khóa - Người đăng: leanhtungth36
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
Luận văn cuối khóa 9 10 384