Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Đề tài: Kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH THÉP BÌNH NGUYÊN

Được đăng lên bởi duckttrunghien
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 2380 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG CĐN – TIỀN GIANG
KHOA MAY - CB

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Luận văn
Đề tài: Kế toán tài sản cố
định tại Công ty TNHH
THÉP BÌNH NGUYÊN

SVTH: TRƯƠNG RÚP MINH

Trang1

TRƯỜNG CĐN – TIỀN GIANG
KHOA MAY - CB

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

LỜI MỞ ĐẦU
Kể từ ngày Nhà nước ta chuyển đổi cơ chế quản lý tập trung bao cấp sang nền
kinh tế thị trường, nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến rõ rệt, tuy nhiên để
đáp ứng và bắt kịp với tốc độ của một nền kinh tế đang phát triển đòi hỏi phải có một
cơ chế quản lý khoa học phù hợp. Chế độ kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh các
doanh nghiệp, chế độ kế toán mới ban hành là một bước tiến quan trọng trong công
tác quản lý vĩ mô của Nhà nước.
Trong các khâu quản lý tại Doanh nghiệp thì có thể nói công tác quản lý kế
toán tài sản cố định là một trong những mắt xích quan trọng nhất của Doanh nghiệp.
Tài sản cố định không chỉ là điều kiện cơ bản, là nền tảng của quá trình hoạt động sản
xuất kinh doanh trong Doanh nghiệp mà thực chất trong Doanh nghiệp tài sản cố định
thường chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng số tài sản, vốn Doanh nghiệp, giá trị tài sản
ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện khoa
học kỹ thuật phát triển như hiện nay. Giá trị tài sản cố định ngày càng lớn thì yêu cầu
quản lý sử dụng ngày càng chặt chẽ và khoa học, hiệu quả hơn. Nâng cao hiệu quả sử
dụng tài sản cố định trong doanh nghiệp là vấn đề cơ bản có ý nghĩa đặc biệt quan
trọng. Quản lý và sử dụng tốt tài sản cố định không chỉ có tác dụng nâng cao chất
lượng năng lực hoạt động, tiết kiệm vốn mà còn là một biện pháp quan trọng khắc
phục những tổn thất do hao mòn tài sản cố định gây ra.
Với những lý do trên sau một thời gian thực tập tìm hiểu thực tế công tác kế
toán tại Công ty TNHH THÉP BÌNH NGUYÊN em mạnh dạn nhận đề tài “Công
tác kế toán tài sản cố định” .
Vì thời gian thực tập có hạn và số liệu thực tế chưa nhiều, đặc biệt là khả
năng phân tích của em chưa đủ sâu sắc. Vì vậy trong báo cáo không thể tránh khỏi
những thiếu sót. Kính mong các thầy cô và nhà trường góp ý để em hoàn thành
công việc một cách tốt đẹp hơn.

SVTH: TRƯƠNG RÚP MINH

Trang2

TRƯỜNG CĐN – TIỀN GIANG
KHOA MAY - CB

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
TIỀN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
.......................................................................................................................................
................


Luận văn
Đề tài: Kế toán tài sản cố
định tại Công ty TNHH
THÉP BÌNH NGUYÊN
  !"#1
Luận văn Đề tài: Kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH THÉP BÌNH NGUYÊN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Đề tài: Kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH THÉP BÌNH NGUYÊN - Người đăng: duckttrunghien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Luận văn Đề tài: Kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH THÉP BÌNH NGUYÊN 9 10 749