Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Đề tài: Kế toán thanh toán CTY TNHH MTV BÊ TÔNG TICCO

Được đăng lên bởi duckttrunghien
Số trang: 120 trang   |   Lượt xem: 2238 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Trường Cao Đẳng Nghề Tiền Giang
Khoa cơ bản- may công nghiệp

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Luận văn
Đề tài: Kế toán thanh toán
CTY TNHH MTV BÊ
TÔNG TICCO

SVTH: Võ Văn Kết

1

Trường Cao Đẳng Nghề Tiền Giang
Khoa cơ bản- may công nghiệp

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế ngày càng phát triển, xuất hiện ngày càng nhiều các doanh
nghiệp. Điều đó thúc đẩy công ty nổ lực tìm kiếm và thu hút thêm nhiều khách
hàng. Nhưng để tồn tại và đứng vững, phát triển trong điều kiện cạnh tranh và
kinh doanh có hiệu quả công ty phải không ngừng cải tiến bộ máy nâng cao
hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chính vì thế mà công ty phải xây dựng cho mình
một kế hoạch hoạt động tốt và có hiệu quả, trong đó có sự đóng góp không nhỏ
của bộ phận kế toán, đặc biệt là kế toán công nợ là một phần không thể thiếu
được trong công ty.
Vì vậy, việc tổ chức và thực hiện các quan hệ thanh toán như thế nào để
đảm bảo và hạn chế đến mức thấp nhất các khoản nợ tồn đọng, thúc đẩy nhanh
quá trình thanh toán và tốc độ chu chuyển vốn là một vấn đề quan trọng. Do đó,
hoàn thiện công tác phải thu khách hàng sẽ giúp cho ban lãnh đạo công ty có
những biện pháp hữu hiệu trong việc thu hồi cũng như thanh toán nợ đúng hạn
và đưa vốn vào lưu thông sinh lời.
Xuất phát từ thực tế trên, đồng thời nhận thức rõ tầm quan trọng của kế
toán thanh toán nợ nên em quyết định chọn chuyên đề kế toán thanh toán để
làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề thực tập của mình.
Trong quá trình thực tập do thời gian có hạn bài báo cáo khó có thể tránh
khỏi những sơ xuất em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của Ban
Giám Đốc và các cô chú trong phòng kế toán.

SVTH: Võ Văn Kết

2

Trường Cao Đẳng Nghề Tiền Giang
Khoa cơ bản- may công nghiệp

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Ngày…..tháng…..năm.....

SVTH: Võ Văn Kết

3

Trường Cao Đẳng Nghề Tiền Giang
Khoa cơ bản- may công ng...

 !"




#$%&$'$()
*
Luận văn Đề tài: Kế toán thanh toán CTY TNHH MTV BÊ TÔNG TICCO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Đề tài: Kế toán thanh toán CTY TNHH MTV BÊ TÔNG TICCO - Người đăng: duckttrunghien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
120 Vietnamese
Luận văn Đề tài: Kế toán thanh toán CTY TNHH MTV BÊ TÔNG TICCO 9 10 241