Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Đề tài: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV BÊ TÔNG TICCO

Được đăng lên bởi duckttrunghien
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 3051 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Trường Cao Đẳng Nghề Tiền Giang
Khoa cơ bản- may công nghiệp

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Luận văn
Đề tài: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ
CÁC KHOẢN TRÍCH THEO
LƯƠNG CỦA CÔNG TY TNHH
MTV BÊ TÔNG TICCO

SVTH: Trương Thị Thùy Trân

1

Trường Cao Đẳng Nghề Tiền Giang
Khoa cơ bản- may công nghiệp

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay trong đời sống xã hội nói chung, các cơ quan quản lý Nhà nước và
các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói riêng, con người là một nhân tố quan trọng.
Bằng sự lao động sáng tạo của mình sẽ thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Vì vậy đối
với bất kỳ lĩnh vực nào thì con người cũng là trung tâm của mọi sự điều khiển. Để
đảm bảo cho công ty, doanh nghiệp có lợi nhuận và phát triển không ngừng, nâng cao
lợi ích của người lao động thì trong chính sách quản lý, mọi công ty phải tìm mọi
cách tiết kiệm chi phí tiền lương trên một sản phẩm.
Tiền lương vừa là chi phí đối với doanh nghiệp nhưng đồng thời là thu nhập
chính của người lao động. Công ty phải tìm cách đảm bảo mức thù lao tương xứng
với kết quả của người lao động thúc đẩy họ nâng cao năng suất lao động, gắn bó phấn
đấu vì công ty nhưng cũng đảm bảo tối thiểu hóa chi phí tiền lương trong giá thành để
tạo thế cạnh tranh trên thị trường. Để làm được điều đó thì công tác hạch toán tiền
lương là phương tiện là công cụ quản lý hữu hiệu của công ty.
Mỗi công ty dựa vào chế độ về tiền lương do Nhà nước ban hành để áp dụng
hợp lý vào công ty mình. Đó là công việc không đơn giản đòi hỏi kế toán viên luôn
phải tìm tòi để hoàn thiện hơn trong công tác kế toán tiền lương và các khoản trích
theo lương đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, nhanh chóng cho nhà quản lý đồng
thời là chỗ dựa đáng tin cậy của người lao động.
Nhận thấy vai trò to lớn của công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo
lương trong công ty. Vì thế em đã chọn chuyên đề: “ kế toán tiền lương và các khoản
trích theo lương” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
Do thời gian thực tập có hạn, trong quá trình thực hiện đề tài không tránh khỏi
những thiếu sót rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô, cùng các cô
chú, anh chị và quý công ty để đề tài của em được hoàn thiện hơn.

SVTH: Trương Thị Thùy Trân

2

Trường Cao Đẳng Nghề Tiền Giang
Khoa cơ bản- may công nghiệp

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP


SVTH: Trương Thị Thùy Trân

3

Trường Cao Đẳng Nghề Tiền Giang
Khoa cơ bản- may công nghiệp

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Mỹ Tho, Ngày…tháng 6 năm 2013

SVTH: Trương Thị Thùy Trân...
Trường Cao Đẳng Nghề Tiền Giang Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Khoa cơ bản- may công nghiệp

Đề tài: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ
CÁC KHOẢN TRÍCH THEO
LƯƠNG CỦA CÔNG TY TNHH
MTV BÊ TÔNG TICCO
SVTH: Trương Thị Thùy Trân
1
Luận văn Đề tài: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV BÊ TÔNG TICCO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Đề tài: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV BÊ TÔNG TICCO - Người đăng: duckttrunghien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Luận văn Đề tài: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV BÊ TÔNG TICCO 9 10 22