Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn đồ họa ứng dụng

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1995 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN
CHUYÊN ĐỀ ĐỒ HỌA ỨNG DỤNG

Đồ án số 10 :

Sử dụng phần mềm Adobe
Photoshop trong thiết kế đồ họa

Giáo viên hướng dẫn:
Thầy Lý Quốc Ngọc
Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Vũ Dzuy Dương 0112214
Nguyễn Thành Dũng
0112179

Tháng 6/2005

Chuyên đề Đồ họa ứng dụng – Khoa CNTT – ĐH KHTN TpHCM

I) Sưu tầm các mẫu thiết kế đặc sắc của Adobe Photoshop :
•

Các mẫu demo cho các bộ lọc. (xem thêm trong các file hướng dẫn)
 KPT6.(KPT Gel)
 Onamental Shap.(Superblade Pro/Blade Pro)
 Rosebud.(Sinedot II, Eye Candy)
 Dream Catcher.(Sinedot II, VM Distortion ,plugin PSP cho photoshop)
 Golden Goblet.(Sinedot II, VM Toolbox, VM Distortion)
 Diamond Frame(Superblade Pro/Blade Pro).
 Sinedot Clock(Sinedot II, VM Toolbox, VM Distortion).
 Spiro Butterfly.

•

Các mẫu tập huấn trong Photoshop. (xem thêm trong các file hướng dẫn)
 Kiosk Orb.
 Metal and Glass Basics.
 Matrix.
 Stone.
 Under World Gaming.
 Japanese Anime Bead.
 2 mẫu Mattroivà Matnuoc trong thư mục CacMauKhac.

•

Các mẫu về hình.
 Ảnh studio.
 ThaiTai.
 TrieuHoang.
 Phục chế ảnh.(thiếu 6 mẫu của bạn Trung)
 Model.
 Ảnh quảng cáo và loại khác.
 Brochure.
 Carven.
 CD.
 BiaCD.
 Thiep.
 Miss.
 BucTuong.

•

Các thông tin kỹ thuật một số mẫu về hình:
 ThaiTai(xem thêm trong phần hướng dẫn)
 Kỹ thuật lớn nhất trong mẫu này là phần làm mịn da mặt, sử dụng công cụ Clone
Stamp.

Chuyên đề Đồ họa ứng dụng – Khoa CNTT – ĐH KHTN TpHCM

 TrieuHoang
 Background
 Được tô đen.
 Layer Background copy
 Phần ảnh:
• Chứa hình ảnh ca sĩ Triệu Hoàng.
 Phần Layer Mask:
• Được sử dụng để bôi đi phần cánh tay.
• Phần bôi đen trên Layer Mask là phần cánh tay sẽ bị che đi.
• Được thực hiện bằng cách sử dụng công cụ Brush với thiết lập phun trên Layer
Mask.
 Layer 2
 Phần ảnh:
• Cũng là hình ảnh của ca sĩ Triệu Hoàng nhưng được lấy từ một tấm ảnh khác có
bàn tay đang đặt trên đàn guitar.
• Tấm ảnh được chép vào và được thực hiện các phép biến hình để tương hợp với
tấm hình hiện tại.
 Phần Layer Mask:
• Được sử dụng để bôi đi những phần không cần thiết chỉ để chừa lại phần cánh
tay mà tấm ảnh ở Layer Background copy còn thiếu.
• Việc thực hiện cũng làm tương tự như trong phần Layer Mask trong Layer
Background copy.
 Layer 8 copy:
 Chứa hình ảnh chiếc là được đặt ngay vị trí ghép ảnh để che đi nhược điểm của chỗ
ghép.
 Layer1 và Layer 8 copy 2
 Chứa hình ảnh các chiếc lá khác để tạo cho hình ảnh độ tự nhiên cần thiết.
 Model
...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN
CHUYÊN ĐỀ ĐỒ HỌA ỨNG DỤNG
Đồ án số 10 :
Sử dụng phần mềm Adobe
Photoshop trong thiết kế đồ họa
Giáo viên hướng dẫn:
Thầy Lý Quốc Ngọc
Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Vũ Dzuy Dương 0112214
Nguyễn Thành Dũng 0112179
Tháng 6/2005
Chuyên đề Đồ họa ứng dụng – Khoa CNTT – ĐH KHTN TpHCM
Luận văn đồ họa ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn đồ họa ứng dụng - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Luận văn đồ họa ứng dụng 9 10 458