Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn:Giải pháp hoàn thiện chế độ cho thuê tài chính ở Việt

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 182 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề tài: Giải pháp hoàn thiện chế độ cho thuê tài chính ở Việt
Nam
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
KHOA KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG
*************************

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ CHO
THUÊ TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM

NGƯỜI VIẾT

: NGUYỄN PHƯƠNG HUYỀN

LỚP

: TRUNG 3 - K37D

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : CÔ LÊ THỊ THANH

HÀ NỘI, 2002

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

Nguyễn Phương Huyền - Trung3 -K37D

Đề tài: Giải pháp hoàn thiện chế độ cho thuê tài chính ở Việt
Nam

LỜI NÓI ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Ở Việt Nam, để đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ nhằm cạnh tranh
trên thị trường của các doanh nghiệp, cũng như để thực hiện mục tiêu Công
nghiệp hoá, Hiện đại hoá nền kinh tế, thực hiện chính sách của Đảng và Nhà
nước nhằm nhanh chóng đưa đất nước bắt kịp tốc độ phát triển của thế giới thì
nhu cầu vốn đầu tư rất lớn. Mặc dù Nhà nước ta đã tích cực tìm mọi biện
pháp để thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, chủ trương đa dạng hoá
các loại hình cung ứng vốn và tập trung đầu tư cho phát triển sản xuất kinh
doanh nhưng nguồn vốn vẫn khan hiếm và là bài toán làm đau đầu các doanh
nghiệp. Thực tế cho thấy, khả năng tích luỹ vốn của các doanh nghiệp rất hạn
chế, khả năng tái đầu tư, đổi mới thiết bị cũng rất thấp dẫn đến chất lượng sản
phẩm kém, giá thành cao. Do đó, doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiêu thụ và
cạnh tranh. Mặt khác, doanh nghiệp cũng khó vay được vốn ngân hàng bởi
vốn cho sản xuất kinh doanh là vốn trung và dài hạn trong khi ngân hàng chỉ
dư thừa vốn ngắn hạn. Hơn nữa, khi cho vay, nếu doanh nghiệp làm ăn thua
lỗ, ngân hàng khó có thể thu hồi được vốn bởi đất đai, tài sản của doanh
nghiệp lại do Nhà nước nắm giữ, dây chuyền thiết bị lại lạc hậu, giá trị thanh
toán thấp. Chính vì những lý do đó nên số các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ
ngày càng nhiều. Tình trạng nợ nần kéo dài, kể cả nợ ngân sách và nợ chiếm
dụng vốn lẫn nhau diễn ra khá phổ biến. Đứng trước thực trạng này, Cho thuê
tài chính như một phương thuốc hữu hiệu giải quyết căn bệnh trầm kha thiếu
nguồn vốn. Đây là công cụ vừa giảm thiểu rủi ro đối với vốn đầu tư vừa
nhanh chóng đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, đưa nền
kinh tế sớm tiếp cận với trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới.
Hoạt động cho thuê tài chính ở Việt Nam tuy còn là một hoạt động cấp
tín dụng trung và dài hạn hết sức mới mẻ nhưng có thể thấy nhu cầu của nền

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

Nguyễn Phương Huyền - Trung3 -K37D

Đề tài: Giải pháp hoàn thiện chế độ cho thuê tài chính ở Việt
Nam
kinh...
Đ tài: Gii pháp hoàn thin chế độ cho thuê tài chính Vit
Nam
KHOÁ LUN TT NGHIP Nguyn Phương Huyn - Trung3 -K37D
TRƯNG ĐẠI HC NGOI THƯƠNG
KHOA KINH T NGOI THƯƠNG
*************************
KHOÁ LUN TT NGHIP
GII PHÁP HOÀN THIN CH ĐỘ CHO
THUÊ TÀI CHÍNH VIT NAM
NGƯỜI VIT : NGUYN PHƯƠNG HUYN
LP : TRUNG 3 - K37D
GIÁO VIÊN HƯỚNG DN : CÔ LÊ TH THANH
HÀ NI, 2002
Luận văn:Giải pháp hoàn thiện chế độ cho thuê tài chính ở Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn:Giải pháp hoàn thiện chế độ cho thuê tài chính ở Việt - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Luận văn:Giải pháp hoàn thiện chế độ cho thuê tài chính ở Việt 9 10 230