Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Hiệu quả của một số chính sách hỗ trợ cho phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 217 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trang 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG…………………

Luận văn
Hiệu quả của một số chính sách hỗ trợ cho
phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế

Trang 2

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Từ xưa đến nay, dù ở vị trí nào người phụ nữ cũng luôn có những vai trò đặc biệt
quan trọng. Trong gia đình, họ là người mẹ, người vợ đảm đang; ngoài xã hội họ là người
giỏi dang, tháo vát. Thực tế cho thấy, có không ít những phụ nữ thành đạt trong cuộc sống,
trong số đó có một bộ phận không nhỏ những phụ nữ nắm giữ những vị trí quan trọng
trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội… Tuy nhiên, với “thiên chức” làm
mẹ, người phụ nữ phải mất khá nhiều thời gian cho việc sinh con và nuôi dạy con. Bên
cạnh đó, họ còn phải gánh vác các công việc nội trợ của gia đình, chính vì thế thời gian để
họ tiếp cận cơ hội phát triển còn hạn chế.
Hiện nay, với xu thế toàn cầu hóa, Việt Nam đang đứng trước cơ hội hội nhập và
phát triển nhưng điều đó cũng đặt ra nhiều thách thức. Những rủi ro của cơ chế kinh tế thị
trường có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của đại bộ phận nhân dân. Trong đó, phụ nữ là
bộ phận chịu ảnh hưởng nhiều nhất, đặt biệt là phụ nữ nông thôn. Để giúp phụ nữ đối phó
những khó khăn này; Nhà nước đã có một số chính sách nhằm hỗ trợ, khuyến khích phụ nữ
phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống và tham gia hoạt động xã hội.
Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên thuộc khu vực duyên hải Nam trung bộ có điều kiện
kinh tế – xã hội về cơ bản còn khó khăn. Trong 14 xã, phường của thị xã thì Xuân Bình là
một trong những xã có điều kiện kinh tế chậm phát triển, đời sống của người dân trong
nhiều năm trở lại đây gặp nhiều khó khăn, đời sống của nhân dân nhìn chung còn thấp. Mặt
khác, do điều kiện tự nhiên không được ưu đãi, hàng năm còn chịu nhiều ảnh hưởng của
bão lũ, thời tiết bất thường nên hoạt động kinh tế của nhân dân còn gặp nhiều trở ngại.
Chính vì lẽ đó, nhu cầu được quan tâm, hỗ trợ để phát triển kinh tế gia đình của người dân
nói chung và của phụ nữ nói riêng là rất lớn. Trong những năm qua, chính quyền xã và trực
tiếp là Hội liên hiệp phụ nữ xã đã triển khai thực hiện một số chính sách của Nhà nước
nhằm hỗ trợ, khuyến khích phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống và tham
gia hoạt động xã hội. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ phụ nữ
vẫn chưa đem lại kết quả như mong muốn.
Với tất cả những lý do trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Hiệu quả của
một số chính sách hỗ trợ cho phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế” nhằm tìm hi...
Trang 1
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG…………………
Luận văn
Hiu quả của mt số chính sách htrcho
phụ nnông thôn phát trin kinh tế
Luận văn Hiệu quả của một số chính sách hỗ trợ cho phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Hiệu quả của một số chính sách hỗ trợ cho phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Luận văn Hiệu quả của một số chính sách hỗ trợ cho phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế 9 10 335