Ktl-icon-tai-lieu

LUẬN VĂN: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh.

Được đăng lên bởi nguyenhongcdtm
Số trang: 127 trang   |   Lượt xem: 3319 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LUẬN VĂN:

Kế toán bán hàng và xác định

kết quả bán hàng
tại Công ty cổ phần Ngọc Anh.

LỜI MỞ ĐẦU
Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự
chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng
tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo
toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh có lãi. Muốn như vậy các
doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá vì nó quyết
định đến kết quả kinh doanh của kinh doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu
nhập bù đắp chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước.

Bên cạnh đó, múc đích hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận nên việc
xác định đứng đắn KQKD nói chung về kết quả bán hàng nói riêng là rất quan
trọng. Do vậy bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công
tác kế toán bán háng là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp
thời và chính xác để đưa ra quyết định kinh doanh đứng đắn.
Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao là cơ sở doanh nghiệp
có thể tồn tại và phát triển ngày càng vững chắc trong nền kinh tế thị trường
cạnh tranh sôi động và quyết liệt.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng vận dụng lý
luận đã được học tập tại trường kết hợp với thực tế thu nhận được từ công tác
kế toán tại công ty cổ phần Ngọc Anh, em đã chọn đề tài ''Kế toán bán hàng và
xác định kết quả bán hàng'' để nghiên cứu và viết chuyên đề của mình.
Nội dung chuyên đề gồm 3 chương:
Chương I: Các vấn đề chung về kế toán bán hàng.
Chương II: Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả

bán hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh.

Chương I
Các vấn đề chung
1.1. Khái niệm về thành phẩm, bán hàng và ý nghĩa của công tác
bán hàng 1.1.1. Khái niệm thành phẩm
Trong DNSXCN: Thành phẩm những sản phẩm đã kết thúc toàn bộ quy
trình công nghệ sản xuất do doanh nghiệp tiến hành hoặc thuêu ngoài gia công
tác chế biến và đã được kiểm nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật quy định
và đã nhập cho kho thành phẩm.
* Phân biệt giữa thành phẩm và sản
phẩm . - Xét về mặt giới hạn.
+ Thành phẩm là kết quả cuối cùng của quá trình sản xuất và gắn với một
quy trình công nghệ sản xuất nhất định trong phạm vi một doanh nghiệp .
+ Sản phẩm là kết quả cuối cùng của quá trình sản xuất cung cấp
dịch vụ. - Xét về mặt phạm vi.
Thành phẩm duy nhất chỉ l...
LUẬN VĂN:
Kế toán bán hàng và xác định
kết quả bán hàng
tại Công ty cổ phần Ngọc Anh.
LUẬN VĂN: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬN VĂN: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh. - Người đăng: nguyenhongcdtm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
127 Vietnamese
LUẬN VĂN: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh. 9 10 448