Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Được đăng lên bởi duckttrunghien
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 2810 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG
KHOA CƠ BẢN – MAY CÔNG NGHIỆP

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Luận văn
Kế toán tập hợp chi phí sản
xuất và tính giá thành sản
phẩm

SVTH:Võ Nhật Tân

Trang 1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG
KHOA CƠ BẢN – MAY CÔNG NGHIỆP

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

LỜI MỞ ĐẦU
Năm 2006, nước ta gia nhập WTO đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, điều đó không
chỉ tác động tới lĩnh vực văn hoá chính trị - xã hội mà còn tác động rất lớn tới nền kinh
tế. Song để thích ứng với nhịp độ phát triển của toàn cầu có thể tồn tại và phát triển mạnh
mẽ, bền vững thì nền kinh tế phải có những bước chuyển mình tốt và có một nền tảng
chắc chắn.Từ đó đặt ra cho cấp quản lý của mỗi doanh nghiệp cần có những đánh giá và
quyết định sản xuất đúng đắn hợp lý nhằm đạt hiệu quả kinh tế mang về doanh thu cao
nhất cho doanh nghiệp.
Một trong những vấn đề các doanh nghiệp quan tâm hiện nay là không ngừng tiết kiệm
chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm mà chất lượng sản phẩm vẫn được cải thiện
nâng cao.Muốn vậy công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm cần phải đặt
lên hàng đầu.Có như vậy mới hạ giá thành sản phẩm và nâng cao lợi nhuận cho doanh
nghiệp vì thế một yếu tố không thể thiếu đó là tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm.Trong điều kiện giá bán khôngđổi, sản phẩm đạt chất lượng thì chi phí sản xuất
giảm được bao nhiêu tương đương với việc doanh nghiệp đạt được lợi nhuận bấy
nhiêu.Đây chính là điều kiện cần và đủ để doanh nghiệp tồn tại và phát triền trong sự
cạnh tranh gay gắt khốc liệt của nền kinh tế thị trường hiện nay.
Nhận rõ vai trò và sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm, trong thời gian thực tập tại công ty thép Bình Nguyên em được tiếp cận
với thực tế cùng với những kiến thức được học từ nhà trường nên em đã lựa chọn chuyên
đề: “Kế toántập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” tại công thép Bình
Nguyên để hoàn thiện chuyên đề thực tập của mình.

SVTH:Võ Nhật Tân

Trang 2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG
KHOA CƠ BẢN – MAY CÔNG NGHIỆP

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.............................................................................................
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TIỀN GIANG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
KHOA CƠ BẢN – MAY CÔNG NGHIỆP
Luận văn
Kế toán tập hợp chi phí sản
xuất và tính giá thành sản
phẩm
SVTH:Võ Nhật Tân Trang 1
Luận văn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Người đăng: duckttrunghien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Luận văn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 9 10 844