Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn laser màu phản hồi phân bố

Được đăng lên bởi vabichen
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 955 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Khoá luận tốt nghiệp

Nguyễn Văn Bình

MỞ ĐẦU
Laser (Light Amplification by stimulated emission of radiation) là một
phát minh vĩ đại của thế kỷ 20. Từ khi laser xuất hiện, do những tính chất quý
báu của nó, laser đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau
như: nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và cả trong kinh tế. Cho đến nay rất nhiều
chất khí, chất rắn, chất lỏng, bán dẫn,…đã được dùng làm hoạt chất cho laser.
Chất màu bắt đầu được sử dụng để phát laser từ năm 1966 – laser màu.
Laser màu có dải bước sóng hoạt động rất rộng, từ vùng tử ngoại gần
khoảng 310 nm đến vùng hồng ngoại gần khoảng 1300 nm. Với dải hoạt động
rộng như vậy, laser màu có ưu thế lớn trong việc phát laser xung cực ngắn,
phát laser băng hẹp.
Đặc điểm nổi bật của laser màu đó là khả năng điều chỉnh bước sóng
trong miền phổ rộng. Có nhiều phương pháp để chọn lọc bước sóng cho laser
màu như: sử dụng các yếu tố tán sắc hay sử dụng các yếu tố chọn lọc giao
thoa đưa vào buồng cộng hưởng, buồng cộng hưởng phản hồi phân bố,... Một
đặc điểm khác của laser màu là có thể hoạt động ở chế độ xung ngắn, xung
cực ngắn với công suất cao. Có nhiều phương pháp tạo xung cực ngắn điển
hình như: mode-locking, chọn lọc phổ thời gian, kích thích sóng chạy, phản
hồi phân bố,…
Laser màu phản hồi phân bố (DFB) được nghiên cứu phát triển với mục
đích phát các xung laser cực ngắn, đơn sắc lại có thể thay đổi bước sóng liên
tục trong một miền phổ rộng. Điểm đặc trưng của laser màu DFB là không sử
dụng buồng cộng hưởng có hai gương phản xạ, mà dựa trên hiệu ứng phản xạ
Bragg được hình thành ngay trong môi trường hoạt chất. Tức là tạo ra sự biến
đổi mang tính chu kỳ các thông số môi trường như: chiết suất, hay độ tăng
trưởng (gain). Hệ laser màu DFB có cấu tạo đơn giản, dễ vận hành mà lại hoạt
động ổn định với các xung laser phát ra đạt gần giới hạn khai triển Fourier
(Transform limited).
Khoá luận với đề tài “Tìm hiểu và khảo sát thực nghiệm hệ laser màu
phản hồi phân bố với môi trường hoạt chất chứa nước”, được thực hiện với
mục đích nắm bắt kỹ thuật xây dựng và vận hành hệ laser màu DFB, hi vọng

1

Khoá luận tốt nghiệp

Nguyễn Văn Bình

sẽ góp phần hoàn thiện hệ laser DFB phát xung cực ngắn đơn sắc được chế
tạo tại Trung tâm Điện tử học lượng tử-Viện Vật lý.
- Bản khoá luận được chia thành hai chương:

Chương 1: “Tổng quan về laser màu” : Trình bày kiến thức cơ bản
về laser màu và các phương pháp điều chỉnh bước sóng cho laser màu.

Chương 2 : “Nghiên cứu hệ laser màu phản hồi phân bố và khảo
sát với m...
Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Văn Bình
MỞ ĐẦU
Laser (Light Amplification by stimulated emission of radiation) một
phát minh vĩ đại của thế kỷ 20. Từ khi laser xuất hiện, do những tính chất quý
báu của nó, laser đã được sử dụng rộng i trong nhiều lĩnh vực khác nhau
như: nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và cả trong kinh tế. Cho đến nay rất nhiều
chất khí, chất rắn, chất lỏng, bán dẫn,…đã được dùng làm hoạt chất cho laser.
Chất màu bắt đầu được sử dụng để phát laser từ năm 1966 – laser màu.
Laser màu dải bước sóng hoạt động rất rộng, từ vùng tử ngoại gần
khoảng 310 nm đến vùng hồng ngoại gần khoảng 1300 nm. Với dải hoạt động
rộng như vậy, laser màu ưu thế lớn trong việc phát laser xung cực ngắn,
phát laser băng hẹp.
Đặc điểm nổi bật của laser màu đó khả năng điều chỉnh bước sóng
trong miền phổ rộng. Có nhiều phương pháp để chọn lọc bước sóng cho laser
màu như: s dụng các yếu tố tán sắc hay sử dụng các yếu tố chọn lọc giao
thoa đưa vào buồng cộng hưởng, buồng cộng ởng phản hồi phân bố,... Một
đặc điểm khác của laser màu là thể hoạt động chế độ xung ngắn, xung
cực ngắn với công suất cao. nhiều phương pháp tạo xung cực ngắn điển
hình như: mode-locking, chọn lọc phổ thời gian, kích thích sóng chạy, phản
hồi phân bố,…
Laser màu phản hồi phân b(DFB) được nghiên cứu phát triển với mục
đích phát các xung laser cực ngắn, đơn sắc lại thể thay đổi bước sóng liên
tục trong một miền phổ rộng. Điểm đặc trưng của laser màu DFB là không sử
dụng buồng cộng hưởng có hai gương phản xạ, mà dựa trên hiệu ng phản x
Bragg được hình thành ngay trong môi trường hoạt chất. Tức là tạo ra sự biến
đổi mang tính chu kỳ các thông số môi trường như: chiết suất, hay độ tăng
trưởng (gain). Hệ laser màu DFB có cấu tạo đơn giản, dễ vận hành mà lại hoạt
động ổn định với các xung laser phát ra đạt gần giới hạn khai triển Fourier
(Transform limited).
Khoá luận với đềi Tìm hiểu khảo sát thực nghiệm hệ laser màu
phản hồi phân bố với môi trường hoạt chất chứa ớc”, được thực hiện với
mục đích nắm bắt k thuật xây dựng vận hành hệ laser màu DFB, hi vọng
1
Luận văn laser màu phản hồi phân bố - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn laser màu phản hồi phân bố - Người đăng: vabichen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Luận văn laser màu phản hồi phân bố 9 10 884