Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Nghiên cứu công nghệ sấy cá ba sa phi lê và thiết kế phân xưởng sản xuất năng suất 1 tấn sản phẩm_mẻ

Được đăng lên bởi liemt112
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 1533 lần   |   Lượt tải: 3 lần
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Nghiên cứu công nghệ sấy cá ba sa phi lê và thiết kế phân xưởng sản xuất năng suất 1 tấn sản phẩm_mẻ - Người đăng: liemt112
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
Luận văn Nghiên cứu công nghệ sấy cá ba sa phi lê và thiết kế phân xưởng sản xuất năng suất 1 tấn sản phẩm_mẻ 9 10 70