Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Nghiên cứu sản xuất enzym cellulase từ nấm mốc

Được đăng lên bởi nguyenquocphong1210
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1801 lần   |   Lượt tải: 1 lần
4
CHƯƠNG I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI VÀ
PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

1.1.

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN

THƯƠNG MẠI

1.1.1. Một số quan niệm về nhượng quyền thương mại
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại, nhiều phương thức kinh
doanh đã ra đời và phát triển rộng rãi. NQTM, tiếng Anh là franchising, là một
trong những phương thức hiệu quả được nhiều thương nhân lựa chọn để tiến
hành hoạt động kinh doanh của mình.
Franchising, hay NQTM, với tư cách là hoạt động kinh tế, xuất hiện ở
Châu Âu vào khoảng giữa thế kỷ 19, với việc những nhà sản xuất bia ký hợp
đồng với các chủ quán rượu để độc quyền bán bia của họ và không có bất cứ sự
kiểm soát nào đối với quán rượu. Buổi ban đầu, phần lớn các nhà nhượng quyền
chủ yếu dựa vào kênh sản phẩm bán cho các nhà nhận quyền để thu lợi nhuận.
Cho đến cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, ngoại trừ các sản phẩm được gắn nhãn
hiệu của bên nhượng quyền, bên nhượng quyền không cung cấp bất kỳ dịch vụ
quan trọng nào khác có liên quan đến việc kinh doanh cho bên nhận quyền.
NQTM thời kỳ này được hiểu là thỏa thuận hợp đồng giữa các nhà sản xuất
hàng hóa, dịch vụ với những chủ thể kinh doanh độc lập khác liên quan đến việc
phân phối sản phẩm. Hình thức này được gọi là nhượng quyền phân phối sản
phẩm.
Một sự đổi mới quan trọng trong lĩnh vực NQTM xuất hiện vào năm 1909
ở Mỹ với sự xuất hiện của hệ thống nhượng quyền Western Auto. Mặc dù vẫn
dựa vào lợi nhuận từ việc bán sản phẩm cho bên nhận quyền chứ chưa quan tâm
tới phí nhượng quyền hàng tháng, Western Auto đã cung cấp cho các bên nhận
quyền của họ nhiều dịch vụ hỗ trợ tương tự như những nhà nhượng quyền ngày

5
nay đang làm. Sự hỗ trợ này bao gồm cả việc lựa chọn địa điểm kinh doanh, đào
tạo, hỗ trợ quảng cáo và nhiều sự hỗ trợ khác trong quá trình kinh doanh. Một
hình thái kinh doanh nhượng quyền thương mại mới ra đời và phát triển mạnh
mẽ: nhượng quyền phương thức kinh doanh. Theo đó, bên nhận quyền không
chỉ được sử dụng nhãn hàng hóa của bên nhượng quyền mà còn được áp dụng
phương thức kinh doanh của bên nhận quyền. Đây là hình thức kinh doanh
nhượng quyền thương mại với ý nghĩa đầy đủ nhất theo quan điểm hiện đại. [24]
Như vậy, xét theo góc độ lịch sử hình thành, trong suốt quá trình phát
triển của mình, nội dung khái niệm franchising - NQTM đã có nhiều thay đổi.
Với sự tìm tòi đổi mới không ngừng của những công ty tiên phong trong lĩnh
vực NQTM, trong tương lai, khái niệm này hứa hẹn sẽ còn tiếp tục phát triển,
vớ...
4
CHƯƠNG I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI VÀ
PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN
THƯƠNG MẠI
1.1.1. Một số quan niệm về nhượng quyền thương mại
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại, nhiều phương thức kinh
doanh đã ra đời và phát triển rộng rãi. NQTM, tiếng Anh franchising, một
trong những phương thức hiệu quả được nhiều thương nhân lựa chọn để tiến
hành hoạt động kinh doanh của mình.
Franchising, hay NQTM, với ch hoạt động kinh tế, xuất hiện
Châu Âu vào khoảng giữa thế kỷ 19, với việc những nhà sản xuất bia hợp
đồng với các chủ quán rượu để độc quyền bán bia của họ không có bất cứ sự
kiểm soát nào đối với quán rượu. Buổi ban đầu, phần lớn các nhà nhượng quyền
chủ yếu dựa vào kênh sản phẩm bán cho các nhà nhận quyền để thu lợi nhuận.
Cho đến cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, ngoại trừ các sản phẩm được gắn nhãn
hiệu của bên nhượng quyền, bên nhượng quyền không cung cấp bất kỳ dịch vụ
quan trọng nào khác liên quan đến việc kinh doanh cho bên nhận quyền.
NQTM thời kỳ này được hiểu thỏa thuận hợp đồng giữa các nhà sản xuất
hàng hóa, dịch vụ với những chủ thể kinh doanh độc lập khác liên quan đến việc
phân phối sản phẩm. Hình thức này được gọi nhượng quyền phân phối sản
phẩm.
Một sự đổi mới quan trọng trong lĩnh vực NQTM xuất hiện vào năm 1909
Mỹ với sự xuất hiện của hệ thống nhượng quyền Western Auto. Mặc vẫn
dựa vào lợi nhuận từ việc bán sản phẩm cho bên nhận quyền chứ chưa quan tâm
tới phí nhượng quyền hàng tháng, Western Auto đã cung cấp cho các bên nhận
quyền của họ nhiều dịch vụ hỗ trợ tương tự như những nhà nhượng quyền ngày
Luận văn Nghiên cứu sản xuất enzym cellulase từ nấm mốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Nghiên cứu sản xuất enzym cellulase từ nấm mốc - Người đăng: nguyenquocphong1210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Luận văn Nghiên cứu sản xuất enzym cellulase từ nấm mốc 9 10 805