Ktl-icon-tai-lieu

LUẬN VĂN: Phân Tích Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Tại Ngân Hàng TMCP Chi Nhánh An Giang

Được đăng lên bởi Ivan Thien
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 2466 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN
CHI NHÁNH AN GIANG

Giáo viên hướng dẫn:

Sinh viên thực hiện

Th.s HỨA THANH XUÂN

TĂNG BẢO PHƯƠNG HÀ
MSSV: 4053531
Lớp: KT0520A1

Cần Thơ 04/2009

LỜI CẢM TẠ
 









 

Được sự giới thiệu của Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh Trường Đại học
Cần Thơ và sự chấp thuận của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn chi nhánh
An Giang, với vốn kiến thức đã học và qua hơn hai tháng thực tập tại Ngân hàng,
cùng với sự hướng dẫn của cô Hứa Thanh Xuân và sự giúp đỡ của quý Ngân
hàng, em đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Em xin gởi lời cảm ơn
chân thành đến:
Toàn thể quý thầy cô Trường Đại học Cần thơ nói chung và Khoa
Kinh tế - Quản trị kinh doanh nói riêng đã tận tâm dạy bảo và truyền đạt cho
chúng em những tri thức quý báo làm hành trang bước vào đời.
Ths. Hứa Thanh Xuân, cô đã dành nhiều thời gian hướng dẫn, giúp đỡ,
đóng góp ý kiến và sửa chữa nhứng sai sót trong suốt quá trình thực hiện bài viết
tốt nghiệp này.
Ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh An
Giang, cùng toàn thể các cán bộ, nhân viên đang công tác tại ngân hàng đã nhiệt
tình giúp đỡ, chỉ bảo cho em những kinh nghiệm thực tế trong quá trình thực tâp
tại Ngân hàng.
Xin kính chúc quý thầy cô của trường Đại học Cần Thơ, Ban lãnh đạo Ngân
hàng cùng toàn thể các cán bộ và nhân viên đang làm việc tại các phòng, ban của
NHTMCP Sài Gòn- CN An Giang được dồi dào sức khỏe và đạt nhiều thắng lợi
mới trong công tác.

Ngày …. Tháng…năm 2009
Sinh viên thực hiện

Tăng Bảo Phương Hà

ii

LỜI CAM ĐOAN

      
Luận văn này trình bày vấn đề nghiên cứu là phân tích hiệu quả hoạt động kinh
doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – chi nhánh An Giang nên hầu hết
các thông tin trong đề tài được thu thập tại đơn vị thực tập và đã được sự đồng ý, cho
phép sử dụng của lãnh đạo cơ quan.
Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và
kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên
cứu khoa học nào.

Ngày …. tháng… năm 2009
Sinh viên thực hiện

Tăng Bảo Phương Hà

iii

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP








 

 



 





..........................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HC CN THƠ
KHOA KINH T - QUN TR KINH DOANH
LUN VĂN TT NGHIP
PHÂN TÍCH HIU QU HOT ĐỘNG KINH
DOANH TI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN
CHI NHÁNH AN GIANG
Giáo viên hướng dn:
Sinh viên thc hin
Th.s HA THANH XUÂN
TĂNG BO PHƯƠNG HÀ
MSSV:
4053531
Lp: KT0520A1
Cn Thơ 04/2009
www.kinhtehoc.net
http://www.kinhtehoc.net
LUẬN VĂN: Phân Tích Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Tại Ngân Hàng TMCP Chi Nhánh An Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬN VĂN: Phân Tích Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Tại Ngân Hàng TMCP Chi Nhánh An Giang - Người đăng: Ivan Thien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
LUẬN VĂN: Phân Tích Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Tại Ngân Hàng TMCP Chi Nhánh An Giang 9 10 605