Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn thạc sĩ

Được đăng lên bởi Nguyễn Hương Liên
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 508 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

GVHD: Th.S Bùi Thị Hồng Việt

Lời mở đầu
Từ khi nước ta bước vào nền kinh tế thị trường kéo theo đó là sự cạnh tranh gay gắt,
nhiều đơn vị xuất hiện hơn nữa, nhà nước khuyến khích các đơn vị đầu tư. Tuy vậy một
đơn vị muốn tồn tại và phát triển được thì điều kiện đầu tiên là vốn. Vốn là điều kiện không
thể thiếu được để một đơn vị được thành lập và tiến hành các hoạt động sản xuất kinh
doanh. Vốn và nhân tố chi phối hầu hết các nhân tố khác. Việc sử dụng và quản lý vốn có
hiệu quả mang ý nghĩa quan trọng trong quản lý đơn vị phải có chiến lược, biện pháp hữu
hiệu để tận dụng nguồn vốn nội bộ trong đơn vị và nguồn bên ngoài. Từ khi đất nước ta
đang thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thì việc sử dụng vốn hiệu quả càng
trở nên quan trọng. Vì vậy việc sử dụng và quản lý vốn hiệu quả của nó đem lại cho đơn vị
nhiều lợi nhuận, làm cho đất nước ngày càng phát triển.
Từ thực tiễn tình hình hoạt động của công ty, ta thấy không phải công ty nào cũng đạt
được các mục tiêu như mong muốn, những công ty có chiến lược phát triển phù hợp với
điều kiện kinh tế thị trường cộng với việc sử dụng và quản lý các nguồn vốn hiệu quả đã
mang lại cho đơn vị những kết quả đáng khích lệ. Ví như doanh số tiêu thụ sản phẩm tăng,
lợi nhuận sau thuế tăng, mở rộng quy mô sản xuất, chiếm lĩnh thị trường … Nhưng bên
cạnh những đơn vị kinh doanh có hiệu quả thì cũng có không ít những đơn vị kinh doanh
làm ăn thua lỗ dẫn đến phải sáp nhập hoặc bị phá sản. Điều này là lẽ tất yếu sẽ xẩy ra trong
nền kinh tế thị trường. Bởi lẽ khi khoa học công nghệ càng phát triển thì càng đòi hỏi việc
áp dụng những thành tựu đó vào trong quá trình sản xuất càng cao. Các đơn vị kinh doanh
không ngừng thu thập thông tin và đổi mới sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Đơn
vị nào làm ăn có hiệu quả sẽ thắng được các đối thủ cạnh tranh. Mà vốn là nhân tố quan
trọng tới quyết định tới quy mô sản xuất, việc quản lý và sử dụng vốn hiệu quả quyết định
tới kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. Vì vậy việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
luôn chiếm vị trí hàng đầu trong chiến lược phát triển của các đơn vị kinh doanh.
Chính vì tầm quan trọng và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nên trong
khi thực tập tại công ty cổ phần Sông Đà 1 thuộc tổng công ty xây dựng Sông Đà em đã
chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần Sông Đà 1 ”.
Chuyên đề thực tập của em bao gồm ba chương:
Sinh viên: Tạ Mỹ Hạnh

1

Lớp: Quản lý công 48

Chuyên đề thực tập ...
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Hồng Việt
Lời mở đầu
Từ khi nước ta bước vào nền kinh tế thị trường kéo theo đó sự cạnh tranh gay gắt,
nhiều đơn vị xuất hiện hơn nữa, nhà nước khuyến khích các đơn vị đầu tư. Tuy vậy một
đơn vị muốn tồn tại và phát triển được thì điều kiện đầu tiên là vốn. Vốn là điều kiện không
thể thiếu được để một đơn vị được thành lập tiến hành các hoạt động sản xuất kinh
doanh. Vốn nhân tố chi phối hầu hết các nhân tố khác. Việc sử dụng quản vốn
hiệu quả mang ý nghĩa quan trọng trong quản đơn vị phải chiến lược, biện pháp hữu
hiệu để tận dụng nguồn vốn nội bộ trong đơn vị nguồn bên ngoài. Từ khi đất nước ta
đang thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thì việc sử dụng vốn hiệu quả càng
trở nên quan trọng. Vì vậy việc sử dụng và quản lý vốn hiệu quả của nó đem lại cho đơn vị
nhiều lợi nhuận, làm cho đất nước ngày càng phát triển.
Từ thực tiễn tình hình hoạt động của công ty, ta thấy không phải công ty nào cũng đạt
được các mục tiêu như mong muốn, những công ty chiến lược phát triển phù hợp với
điều kiện kinh tế thị trường cộng với việc sử dụng quản lý các nguồn vốn hiệu quả đã
mang lại cho đơn vị những kết quả đáng khích lệ. như doanh số tiêu thụ sản phẩm tăng,
lợi nhuận sau thuế tăng, mở rộng quy sản xuất, chiếm lĩnh thị trường Nhưng bên
cạnh những đơn vị kinh doanh hiệu quả thì cũng không ít những đơn vị kinh doanh
làm ăn thua lỗ dẫn đến phải sáp nhập hoặc bị phá sản. Điều này là lẽ tất yếu sẽ xẩy ra trong
nền kinh tế thị trường. Bởi lẽ khi khoa học công nghệ càng phát triển thì càng đòi hỏi việc
áp dụng những thành tựu đó vào trong quá trình sản xuất càng cao. Các đơn vị kinh doanh
không ngừng thu thập thông tin và đổi mới sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Đơn
vị nào làm ăn hiệu quả sẽ thắng được các đối thủ cạnh tranh. vốn nhân tố quan
trọng tới quyết định tới quy sản xuất, việc quản sử dụng vốn hiệu quả quyết định
tới kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. vậy việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
luôn chiếm vị trí hàng đầu trong chiến lược phát triển của các đơn vị kinh doanh.
Chính vì tầm quan trọng và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nên trong
khi thực tập tại công ty cổ phần Sông Đà 1 thuộc tổng công ty xây dựng Sông Đà em đã
chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần Sông Đà 1 ”.
Chuyên đề thực tập của em bao gồm ba chương:
Sinh viên: Tạ Mỹ Hạnh Lớp: Quản lý công 48
1
Luận văn thạc sĩ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn thạc sĩ - Người đăng: Nguyễn Hương Liên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Luận văn thạc sĩ 9 10 356