Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn thạc sĩ ngành CNTT

Được đăng lên bởi quangkhai1308-gmail-com
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 2187 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

ĐOÀN MINH QUÂN

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ IPTV TRÊN MẠNG
TRUYỀN TẢI IP/MPLS TẠI VNPT-HÀ NỘI

Chuyên ngành: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
Mã số: 60.52.70

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
HÀ NỘI - 2012

1

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. ĐỖ VŨ ANH

Phản biện 1: ………………………………………………

Phản biện 2: ………………………………………………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ
tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc:

....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm .........

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn
thông

2

MỞ ĐẦU
Là đỉnh cao của công nghệ hội tụ kỹ thuật số
tích hợp giữa truyền thông và truyền hình, IPTV là cơ
hội lớn cho các nhà khai thác viễn thông, cho các nhà
cung cấp nội dung và cũng là thị trường tiềm năng
dành cho các nhà cung cấp giải pháp viễn thông. Trên
thế giới, IPTV đã được khá nhiều tập đoàn viễn thông
quan tâm đầu tư và triển khai cung cấp dịch vụ. Tính
đến năm 2008 trên thế giới có 24 triệu thuê bao, đạt
doanh thu 7,2 tỉ USD. Trên thế giới, IPTV đã bước
sang thời kỳ phát triển ổn định. Số thuê bao IPTV
được dự báo sẽ tăng từ 24 triệu năm 2008 tới 92,8
triệu thuê bao vào năm 2012 với tốc độ tăng trưởng
hàng năm là 31% .Tổng doanh thu từ dịch vụ IPTV sẽ
tăng từ từ 7,2 tỉ USD năm 2008 tới 31,6 tỉ USD vào
năm 2012 với tốc độ tăng hàng năm là 34,5%.
Hiện nay, Dịch vụ IPTV đang được triển khai
tại VNPT-Hà Nội từ năm 2009 với tên thương hiệu là
MyTV. Tính đến tháng 4 năm 2012 số thuê bao
MyTV của VNPT-Hà Nội đã đạt hơn 20.000 thuê bao.
Với sự phát triển không ngừng của các công nghệ truy
nhập quang AON và GPON, số thuê bao băng rộng
đang tăng nhanh với xu hướng cung cấp đa dịch vụ
mà trong đó dịch vụ IPTV là một trong những dịch vụ
quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng của thuê bao băng
3

rộng. Tuy nhiên, để đảm bảo sự tăng trưởng bền vững
thuê bao IPTV vẫn còn nhiều thách thức đặt ra trong
việc đánh giá chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng lưới
nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ IPTV cho khách
hàng.
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, cần có phương
pháp khoa học để đánh giá về chất lượng dịch vụ
IPTV. Luận văn “Đánh giá chất lượng dịch vụ IPTV
trên mạng truyền tải IP/MPLS tại vnpt-hà nội” nhằm
đáp ứng yêu cầu trên.
Nội dung của luận văn bao gồm 3 chương:
Chương 1 có tiêu đề “Giới thiệu tổng quan về
IPTV gồm các dịch vụ IPTV, cấu trúc và công
nghệ mạng IPTVt...
1
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
ĐOÀN MINH QUÂN
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ IPTV TRÊN MẠNG
TRUYỀN TẢI IP/MPLS TẠI VNPT-HÀ NỘI
Chuyên ngành: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
số: 60.52.70
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
HÀ NỘI - 2012
Luận văn thạc sĩ ngành CNTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn thạc sĩ ngành CNTT - Người đăng: quangkhai1308-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Luận văn thạc sĩ ngành CNTT 9 10 293