Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn thạc sĩ ngành tự động hóa Thiết kế bộ quan sát và điều khiển nhiệt độ trong phôi tấm

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 1359 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
--------------------------------------

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT
NGÀNH: TỰ ĐỘNG HÓA

thiÕt kÕ bé quan s¸t vµ ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é
trong ph«i tÊm

NGÔ MINH ĐỨC

THÁI NGUYÊN 2009

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
--------------------------------------

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT
NGÀNH: TỰ ĐỘNG HOÁ
thiÕt kÕ bé quan s¸t vµ ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é
trong ph«i tÊm

Học viên: Ngô Minh Đức
Người HD Khoa Học: PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

THÁI NGUYÊN 2009

LỜI CAM ĐOAN
Tên tôi là: Ngô Minh Đức
Sinh ngày 19 tháng 08 năm 1982
Học viên lớp cao học khoá 9 – Ngành Tự động hoá - Trường đại học kỹ thuật Công
nghiệp Thái Nguyên.
Hiện đang công tác tại khoa Điện - Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái
Nguyên.
Xin cam đoan: Đề tài “Thiết kế bộ quan sát và điều khiển nhiệt độ trong phôi
tấm” do thầy giáo, PGS.TS. Nguyễn Hữu Công hướng dẫn là công trình nghiên cứu
của riêng tôi. Tất cả các tài liệu tham khảo đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
Tác giả xin cam đoan tất cả những nội dung trong luận văn đúng như nội dung
trong đề cương và yêu cầu của thầy giáo hướng dẫn. Nếu có vấn đề gì trong nội dung
của luận văn thì tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với lời cam đoan của mình.

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 4 năm 2009

Luận văn thạc sỹ kĩ thuật

LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, lời cảm ơn sâu sắc tới
thầy giáo - PGS,TS Nguyễn Hữu Công, người đã trực tiếp chỉ bảo và hướng dẫn
em trong suốt thời gian qua.
Em xin bày ỏt lòng cảm ơn đối với các thầy cô giáo trong Khoa , bộ môn
cùng đông đảo bạn bè, đồng nghiệp đã cổ vũ rất nhiều cho việc thực hiện luận văn
này.
Mặc dù được sự chỉ bảo sát sao của thầy hướng dẫn, sự nỗ lực cố gắng của
bản thân. Song vì kiến thức còn hạn chế, nên chắc chắn luận văn này không tránh
khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong được sự chỉ bảo của các thầy cô giáo
và sự góp ý chân thành của các bạn.
Em xin chân thành cảm ơn!

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênLuận văn thạc sỹ kĩ thuật

2
LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay đất nước ta đang trong thời kì đổi mới, thời kì công nghiệp hoá,
hiện đại hóa cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, ngành kĩ thuật điện tử
là sự phát triển của kỹ thuật điều khiển và tự động hó a. Trong lĩnh vực gia công
nhiệt ta thường giải quyết bài toán là điều khiển nhiệt độ trong các lò nung theo một
chỉ tiêu nào đó, tuy nhiên chất l ượng của các sản phẩm trong quá trình gia công
nhiệt ...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
--------------------------------------
LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT
NGÀNH: T ĐỘNG HÓA
thiÕt kÕ bé quan s¸t vµ ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é
trong ph«i tÊm
NGÔ MINH ĐỨC
THÁI NGUYÊN 2009
Luận văn thạc sĩ ngành tự động hóa Thiết kế bộ quan sát và điều khiển nhiệt độ trong phôi tấm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn thạc sĩ ngành tự động hóa Thiết kế bộ quan sát và điều khiển nhiệt độ trong phôi tấm - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Luận văn thạc sĩ ngành tự động hóa Thiết kế bộ quan sát và điều khiển nhiệt độ trong phôi tấm 9 10 163