Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Thạc sỹ Kinh tế Vai trò của các nhân tố giá trị cảm nhận đối với xu hướng tiêu dùng của giới trẻ tại Việt Nam

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 1291 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ G I Á O D Ụ C V À Đ À O TẠ O
TR Ư Ờ N G Đ Ạ I H Ọ C K I N H T Ế TH À N H P H Ố H Ồ C H Í M I N H

NGUYỄN XUÂN QUANG
VAI TRÒ CỦA CÁC NHÂN TỐ GIÁ TRỊ CẢM NHẬN
ĐỐI VỚI XU HƯỚNG TIÊU DÙNG CỦA GIỚI TRẺ
TẠI VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH
Mã số : 60.34.0102

Người hướng dẫn khoa học
PGS-TS. NGUYỄN ĐÌNH THỌ

Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2012

Lời cam đoan
Tôi xin cam đoan luận văn “Vai trò của các nhân tố giá trị cảm nhận
đối với xu hướng tiêu dùng của giới trẻ tại Việt Nam” là công trình nghiên
cứu của riêng tôi. Các số liệu trong đề tài này được thu thập và sử dụng một
cách trung thực. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn này không
sao chép của bất cứ luận văn nào và cũng chưa được trình bày hay công bố ở
bất cứ công trình nghiên cứu nào khác trước đây.
TP.HCM, tháng 10-2012
Tác giả luận văn

Nguyễn Xuân Quang

Lời cảm ơn
Tôi xin chân thành cám ơn các thầy cô trường Đại học Kinh tế TP.HCM,
đặc biệt là Khoa Quản Trị Kinh Doanh đã dạy dỗ và truyền đạt cho tôi những
kiến thức quý báu làm nền tảng cho việc thực hiện luận văn này.
Tôi đặc biệt cám ơn PGS.TS Nguyễn Đình Thọ và TS. Nguyễn Thị Mai
Trang đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo để tôi có thể hoàn tất luận văn cao học
này.
Tôi cũng xin chân thành cám ơn tất cả bạn bè, đồng nghiệp và những
người đã giúp tôi trả lời bảng câu hỏi khảo sát làm nguồn dữ liệu cho việc
phân tích và cho ra kết quả nghiên cứu của luận văn cao học này.
Cuối cùng, tôi hết lòng biết ơn đến những người thân trong gia đình đã
động viên và tạo động lực để tôi hoàn thành luận văn này một cách tốt đẹp.

Nguyễn Xuân Quang

TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Mục đích chính của nghiên cứu này là khám phá vai trò của các nhân tố
thuộc giá trị cảm nhận đối với xu hướng hành vi tiêu dùng của giới trẻ tại Việt
Nam.
Dựa trên cơ sở lý thuyết về giá trị cảm nhận kết hợp với nghiên cứu định
tính, tác giả đã xác định được 5 nhân tố thuộc giá trị cảm nhận có thể tác động
đến xu hướng tiêu dùng của khách hàng trẻ tuổi tại Việt Nam, bao gồm : (1)
chất lượng cảm nhận, (2) giá cả cảm nhận, (3) giả cả hành vi, (4) cảm xúc
phản hồi và (5) danh tiếng.
Phương pháp nghiên cứu sử dụng để kiểm định mô hình đo lường và mô
hình nghiên cứu bao gồm nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức. Nghiên
cứu sơ bộ định tính được thực hiện thông qua kỹ thuật thảo luận nhóm với hai
nhóm (khách hàng tiêu dùng) để điều chỉnh các thang đo lường các khái niệm
cho phù hợp với thị trường tại Việt Nam. Nghiên cứu chính thức được thực
hiện thông qua bảng câ...
B
B
G
G
I
I
Á
Á
O
O
D
D
C
C
V
V
À
À
Đ
Đ
À
À
O
O
T
T
O
O
T
T
R
R
Ư
Ư
N
N
G
G
Đ
Đ
I
I
H
H
C
C
K
K
I
I
N
N
H
H
T
T
T
T
H
H
À
À
N
N
H
H
P
P
H
H
H
H
C
C
H
H
Í
Í
M
M
I
I
N
N
H
H
N
N
G
G
U
U
Y
Y
N
N
X
X
U
U
Â
Â
N
N
Q
Q
U
U
A
A
N
N
G
G
V
V
A
A
I
I
T
T
R
R
Ò
Ò
C
C
A
A
C
C
Á
Á
C
C
N
N
H
H
Â
Â
N
N
T
T
G
G
I
I
Á
Á
T
T
R
R
C
C
M
M
N
N
H
H
N
N
Đ
Đ
I
I
V
V
I
I
X
X
U
U
H
H
Ư
Ư
N
N
G
G
T
T
I
I
Ê
Ê
U
U
D
D
Ù
Ù
N
N
G
G
C
C
A
A
G
G
I
I
I
I
T
T
R
R
T
T
I
I
V
V
I
I
T
T
N
N
A
A
M
M
L
L
U
U
N
N
V
V
Ă
Ă
N
N
T
T
H
H
C
C
S
S
Ĩ
Ĩ
K
K
I
I
N
N
H
H
T
T
C
C
h
h
u
u
y
y
ê
ê
n
n
n
n
g
g
à
à
n
n
h
h
:
:
Q
Q
U
U
N
N
T
T
R
R
K
K
I
I
N
N
H
H
D
D
O
O
A
A
N
N
H
H
M
M
ã
ã
s
s
:
:
6
6
0
0
.
.
3
3
4
4
.
.
0
0
1
1
0
0
2
2
N
N
g
g
ư
ư
i
i
h
h
ư
ư
n
n
g
g
d
d
n
n
k
k
h
h
o
o
a
a
h
h
c
c
P
P
G
G
S
S
-
-
T
T
S
S
.
.
N
N
G
G
U
U
Y
Y
N
N
Đ
Đ
Ì
Ì
N
N
H
H
T
T
H
H
T
T
h
h
à
à
n
n
h
h
p
p
h
h
H
H
C
C
h
h
í
í
M
M
i
i
n
n
h
h
-
-
N
N
ă
ă
m
m
2
2
0
0
1
1
2
2
Luận văn Thạc sỹ Kinh tế Vai trò của các nhân tố giá trị cảm nhận đối với xu hướng tiêu dùng của giới trẻ tại Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Thạc sỹ Kinh tế Vai trò của các nhân tố giá trị cảm nhận đối với xu hướng tiêu dùng của giới trẻ tại Việt Nam - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Luận văn Thạc sỹ Kinh tế Vai trò của các nhân tố giá trị cảm nhận đối với xu hướng tiêu dùng của giới trẻ tại Việt Nam 9 10 284