Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn Thiết kế kỹ thuật máy ép thủy lực tải trong 70 tấn phục vu cho nhà máy Z751

Được đăng lên bởi leminhthanhth
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 7923 lần   |   Lượt tải: 65 lần
LỜI CẢM ƠN
Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong Bộ môn Chế tạo máy đã tận tình
dạy dỗ tôi trong suốt thời gian qua. Đồng thời tôi cũng gửi lời cảm ơn đến thầy
Th.S Nguyễn Hữu Thật, các nhân viên trong phòng kỹ thuật của nhà máy cơ khí
Z751 đã tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Do kiến thức có hạn nên
trong luận văn này có nhiều thiếu sót, rất mong sự đóng góp ý kiến của các thầy
cô và các bạn để nội dung luận văn được hoàn thiện hơn.
Nha Trang, tháng 12 năm 2007
Lê Thanh Tùng.

http://www.ebook.edu.vn

SVTH: Lê Thanh Tùng

-1-

GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Thật

NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
Họ, tên SV

: Lê Thanh Tùng

Lớp

: 45CT

Ngành

: Chế tạo máy

Mã ngành

: 18-04-21

Tên đề tài

: Thiết kế kỹ thuật máy ép thủy lực tải trọng 70 tấn phục vụ cho nhà
máy cơ khí Z751.

Số trang

: 84

Số chương: 6

Hiện vật

Số tài liệu tham khảo:

12

: không
NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...........................
http://www.ebook.edu.vn
SVTH: Lê Thanh Tùng - 1 - GVHD: Th.S Nguyn Hu Tht
LI CM ƠN
Tôi xin chân thành cm ơn các thy cô trong B môn Chế to máy đã tn tình
dy d tôi trong sut thi gian qua. Đồng thi tôi cũng gi li cm ơn đến thy
Th.S Nguyn Hu Tht, các nhân viên trong phòng k thut ca nhà máy cơ khí
Z751 đã tn tình giúp đỡ tôi hoàn thành lun văn này. Do kiến thc có hn nên
trong lun văn này có nhiu thiếu sót, rt mong s đóng góp ý kiến ca các thy
cô và các b
n để ni dung lun văn được hoàn thin hơn.
Nha Trang, tháng 12 năm 2007
Lê Thanh Tùng.
Luận văn Thiết kế kỹ thuật máy ép thủy lực tải trong 70 tấn phục vu cho nhà máy Z751 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn Thiết kế kỹ thuật máy ép thủy lực tải trong 70 tấn phục vu cho nhà máy Z751 - Người đăng: leminhthanhth
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Luận văn Thiết kế kỹ thuật máy ép thủy lực tải trong 70 tấn phục vu cho nhà máy Z751 9 10 75