Ktl-icon-tai-lieu

luận văn thực tập

Được đăng lên bởi nguyen-thi-dung
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 3448 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

GVHD: Trần Mạnh Hùng

1

LỜI MỞ ĐẦU
Khi nói đến sản xuất kinh doanh thì cho dù dưới hình thức nào vấn đề được
nêu ra trước tiên cũng là hiệu quả. Hiệu quả sản xuất kinh doanh là mục tiêu phấn
đấu của một nền sản xuất, là thước đo về mọi mặt của nền kinh tế quốc dân cũng
như từng đơn vị sản xuất.
Lợi nhuận kinh doanh trong nền kinh tế thị trường là mục tiêu lớn nhất của mọi
doanh nghiệp. Để đạt được điều đó mà vẫn đảm bảo chất lượng tốt, giá thành hợp
lý, doanh nghiệp vẫn vững vàng trong cạnh tranh thì các doanh nghiệp phải không
ngừng nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh, trong đó hoạt động quản trị là vấn đề
quan trọng có ý nghĩa quyết định đến kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp.
Công ty Cổ Phần Giầy Hưng Yên là một doanh nghiệp có bề dầy lịch sử trải qua
nhiều hình thức sở hữu và phương thức quản lý khác nhau, hiện nay đứng trước sự
vận động của nền kinh tế và sự cạnh tranh gay gắt của ngành. Công ty cũng đang
cố gắng tìm tòi sáng tạo cho mình một chiến lược phát triển kinh doanh tương đối
bền vững trên cơ sở vận dụng lý luận khoa học quản trị vào điều kiện thực tiễn của
công ty nhằm tạo ra những quyết định cho chiến lược kinh doanh trong định hướng
5 năm -10 năm tới hoặc dài hơn nữa.Tuy nhiên môi trường kinh doanh luôn thay
đổi vì vậy phải đưa ra quyết định cho phù hợp với hoàn cảnh mới, tức một quyết
định được lựa chọn là hoàn hảo nhất.
Chính vì vậy trong quá trình thực tập tại công ty Cổ Phần Giầy Hưng Yên trên
cơ sở hệ thống lý thuyết đã được trang bị ở nhà trường và căn cứ vào thực tế của
công ty, em đã thực hiện nghiên cứu về "Thực trạng hoạt động quản trị trong
công ty cổ phần Giầy Hưng Yên" làm nội dung cho chuyên đề cuối khóa của
mình.
Em xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn thầy Trần Mạnh Hùng và các
cô/chú (anh/chị) trong công ty đã giúp em hoàn thành bài thực tập của mình.

SVTH: Nguyễn Thị Dung

Lớp: QTKD3A1-HN

Trường ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

GVHD: Trần Mạnh Hùng

2

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN
GIẦY HƯNG YÊN
1.1. Giới thiệu tên, địa chỉ công ty
 Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần giầy Hưng Yên, trước đó là doanh
nghiệp Nhà nước mang tên công ty giầy Hưng Yên được thành lập theo
quyết định số 757/QĐ - UB ngày 14/7/1994 của UBND tỉnh Hải Hưng (nay
là tỉnh Hưng Yên), tiền thân là xí nghiệp dệt thảm xuất khẩu Lực Điền, quyết
định đổi tên số 1726/QĐ - UB của UB...
Trường ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp GVHD: Trần Mạnh Hùng
1
LỜI MỞ ĐẦU
Khi nói đến sản xuất kinh doanh t cho dù dưới hình thức nào vấn đề được
nêu ra trước tiênng là hiệu quả. Hiệu quả sản xuất kinh doanh là mục tiêu phấn
đấu của một nền sản xuất, thước đo v mọi mặt của nền kinh tế quốc dân cũng
như từng đơn vị sản xuất.
Lợi nhuận kinh doanh trong nền kinh tế thị trường mục tiêu lớn nhất của mọi
doanh nghiệp. Để đạt được điều đó vẫn đảm bảo chất lượng tốt, giá thành hợp
lý, doanh nghiệp vẫn vững vàng trong cạnh tranh t các doanh nghiệp phải không
ngừng nâng cao trình đ sản xuất kinh doanh, trong đó hoạt động quản trị là vấn đ
quan trọng có ý nghĩa quyết đnh đến kết quả hiệu quả sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp.
Công ty Cổ Phần Giầyng Yên là một doanh nghiệp có bề dầy lịch sử trải qua
nhiều nh thức sở hữu và phương thức quản lý khác nhau, hiện nay đứng trước sự
vận động của nền kinh tế và sự cạnh tranh gay gắt của ngành. Công ty cũng đang
cố gắng tìm tòi sáng tạo cho mình một chiến lược phát triển kinh doanh tương đối
bền vững trên cơ sở vận dụng lý luận khoa học quản trị vào điều kiện thực tiễn của
công ty nhằm tạo ra những quyết định cho chiến lược kinh doanh trong định hướng
5 năm -10 năm tới hoặci hơn nữa.Tuy nhiên môi trường kinh doanh luôn thay
đổi v vậy phải đưa ra quyết định cho phù hợp với hoàn cảnh mới, tức một quyết
định được lựa chọn là hoàn hảo nhất.
Chính vì vậy trong quá trình thực tập tại công ty Cổ Phần Giầy Hưng Yên trên
s hệ thống lý thuyết đã được trang bị nhà trường căn cứ vào thực tế của
công ty, em đã thực hiện nghiên cứu về "Thực trạng hoạt động quản trị trong
công ty cổ phần Giầy Hưng Yên" làm nội dung cho chuyên đ cuối khóa của
mình.
Em xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn t̀y Trần Mạnh Hùng v các
cô/chú (anh/chị) trong công ty đã giúp em hoàn thành bài thực tập của mình.
SVTH: Nguyễn Thị Dung Lớp: QTKD3A1-HN
luận văn thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luận văn thực tập - Người đăng: nguyen-thi-dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
luận văn thực tập 9 10 591