Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Dương Tùng Lâm
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 1230 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số
liệu, tư liệu được sử dụng trong luận văn là hoàn toàn trung thực, có nguồn
gốc rõ ràng, những phát hiện đưa ra trong luận văn là kết quả nghiên cứu của
tác giả.
Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2014
Tác giả luận văn

Nguyễn Văn Tiến

1

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi
còn nhận được được sự quan tâm giúp đỡ của các cá nhân, tập thể trong và
ngoài trường.
Tôi xin cám ơn thầy cô, cán bộ ở khoa sau đại học, khoa Lịch sử, bộ môn
Nhân học trường đại học Khoa học xã hội & nhân văn Hà Nội đã truyền đạt cho
tôi những kiến thức quý báu trong quá trình học tập tại trường. Đặc biệt, tôi xin
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS.TS Lâm Bá Nam – trưởng bộ môn
Nhân học trường Đại học Khoa học xã hội & nhân văn Hà Nội, đã tận tình
hướng dẫn giúp đỡ chỉ bảo tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.
Tôi xin cám ơn các hộ gia đình, các phòng ban xã Cổ Lũng, huyện Phú
Lương, tỉnh Thái Nguyên đã giúp đỡ tôi về nguồn tư liệu và tạo điều kiện
thuận lợi nhất trong suốt quá trình khảo sát tại làng nghề.
Cuối cùng tôi xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã tạo điều kiện động viên
và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và viết luận văn.
Xin chân thành cảm ơn !
Hà nội, ngày

tháng

năm 2014

Tác giả luận văn

Nguyễn Văn Tiến

2

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Bq: Bình quân
Bqtn: Bình quân thu nhập
CNH – HĐH

: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

ĐTH: Đô thị hóa
DL: du lịch
KT: Kinh tế
KD: kinh doanh
TT: Truyền thống
LĐ: Lao động
LN: Làng nghề
LNTT: Làng nghề truyền thống
NLĐ: Người lao động
NN: Nông nghiệp
NXB: Nhà xuất bản
NT: Nông thôn
SX: Sản xuất
Tr: Trang
VH: Văn hóa
XH: Xã hội

3

MỤC LỤC

4

DANH MỤC CÁC BẢNG

5

MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Công cuộc Đổi mới đất nước được tiến hành một cách toàn diện từ cuối
những năm 1980 ở nước ta đã đưa đến những thay đổi to lớn, trên nhiều lĩnh
vực của đời sống kinh tế - xã hội. Ở khu vực nông thôn, đó là sự chuyển đổi
mạnh mẽ của mô hình kinh tế, cùng với việc ruộng đất được giao cho các hộ
nông dân canh tác, vai trò của kinh tế hộ gia đình được khẳng định, trở thành
đơn vị kinh tế tự chủ. Quá trình phát triển kinh tế hộ gia đình tạo nên hiệu quả
không chỉ với sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn, mà còn tác động
không nhỏ đến các quan hệ xã hội.
Trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở nước ta, vấn đề nông
nghiệp, nông thôn, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới luôn là một
trong những lĩnh vực ưu...
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng i. Các số
liệu, tư liệu được sử dụng trong lun văn là hoàn toàn trung thực, nguồn
gốc ràng, những phát hiện đưa ra trong luận văn kết quả nghiên cứu của
tác giả.

Tác giả luận văn
Nguyễn Văn Tiến
1
Luận văn tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn tốt nghiệp - Người đăng: Dương Tùng Lâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
Luận văn tốt nghiệp 9 10 807