Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Đức Tín
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 932 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài
Sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, đặc biệt là ngành công nghệ
thông tin đã tác động đến mọi mặt hoạt động của đời sống, kinh tế - xã hội, làm thay đổi nhận
thức và phương pháp sản xuất kinh doanh của nhiều lĩnh vực, nhiều ngành kinh tế khác nhau,
trong đó có lĩnh vực Ngân hàng. Những khái niệm về Ngân hàng điện tử, giao dịch trực tuyến,
thanh toán trên mạng... đã bắt đầu trở thành xu thế phát triển và cạnh tranh của các Ngân hàng
thương mại ở Việt Nam. Phát triển các dịch vụ Ngân hàng dựa trên nền tảng công nghệ thông
tin - Ngân hàng điện tử - là xu hướng tất yếu, mang tính khách quan trong thời đại hội nhập
kinh tế quốc tế. Lợi ích đem lại của Ngân hàng điện tử là rất lớn cho khách hàng, Ngân hàng và
cho nền kinh tế, nhờ những tiện ích, sự nhanh chóng, chính xác của các giao dịch.
Nắm bắt được điều đó, Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á đã phấn đấu phát triển
mạnh về công nghệ cũng như xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao. Dựa
vào những công nghệ hiện đại, Ngân hàng Đông Á đang phấn đấu, nỗ lực hết mình nghiên cứu
để đưa ra các sản phẩm dịch vụ mới tốt hơn đến với người tiêu dùng trên nền tảng của công
nghệ hiện đại. Giúp người tiêu dùng thực hiện tài chính qua các phương tiện điện tử (mạng
Internet, ĐTDĐ, điện thoại bàn…).
Xuất phát từ lý do nêu trên, em đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Giải pháp phát triển
dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh Bình
Định” làm khóa luận tốt nghiệp.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Phân tích thực trạng, những thuận lợi, thành công cũng như những khó khăn, hạn chế
trong việc phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Bình
Định và từ đó đề xuất các giải pháp để hoàn thiện dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng
trong thời gian tới.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần
Đông Á.
- Phạm vi nghiên cứu: dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần
Đông Á Chi nhánh Bình Định từ năm 2010 đến 2012.
4. Phương pháp nghiên cứu
1

Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, bài khóa luận sử dụng các phương pháp nghiên cứu:
thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh…để đánh giá thực trạng và qua đó xác định hạn chế,
nguyên nhân hạn chế làm cơ sở cho việc đề suất giải pháp hoàn thiện.
5. Kết cấu của đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục chữ viết tắt, danh mục bảng biểu, tài liệu
tham khảo, đề tài được chia thành 3 chương:
- Chươ...
LỜI MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài
Sự phát triển như bão của khoa học công nghệ, đặc biệt là ngành công
nghệ
thông tin đã tác động đến mọi mặt hoạt động của đời sống, kinh tế - xã hội, làm thay đổi nhận
thức và phương pháp sản xuất kinh doanh của nhiều nh vực, nhiu ngành kinh tế khác nhau,
trong đó có nh vực Ngân hàng. Những khái niệm về Ngân hàng điện tử, giao dịch trực tuyến,
thanh toán trên mạng... đã bắt đầu tr thành xu thế phát trin và cạnh tranh của các Ngân hàng
thương mại ở Việt Nam. Phát triển các dịch vụ Ngân hàng dựa trên nền tảng công nghệ thông
tin - Ngân hàng điện tử - xu ớng tất yếu, mang nh khách quan trong thời đại hội nhập
kinh tế quốc tế. Lợi ích đem lại của Ngân hàng điện tử rất lớn cho kch hàng, Ngân hàng và
cho nền kinh tế, nhờ những tiện ích, sự nhanh chóng, cnh xác của các giao dịch.
Nắm bắt được điều đó, Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á đã phấn đấu phát triển
mạnh về ng ngh cũng như y dựng đội ngũ nhân viên trình độ chuyên n cao. Dựa
o những công nghệ hiện đại, Ngânng Đông Á đang phấn đấu, nỗ lực hếtnh nghiên cứu
để đưa ra các sản phẩm dịch vụ mới tốt n đến với người tiêu ng trên nền tảng của công
nghệ hiện đại. Giúp người tiêu dùng thực hiện tài cnh qua các phương tiện điện t (mạng
Internet, ĐTDĐ, điện thoại n…).
Xuất phát từ do nêu trên, em đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Giải pháp phát triển
dịch v Nn ng điện t tại Nn ng thương mại c phần Đông Á chi nhánh Bình
Định” làm khóa luận tốt nghiệp.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Phân ch thực trạng, những thuận lợi, thành công ng như những khó khăn, hạn chế
trong việc pt triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Bình
Định và từ đó đề xuất các giải pháp để hoàn thiện dịch vụ Nn ng điện tử tại Ngân hàng
trong thi gian tới.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng tơng mại cổ phần
Đông Á.
- Phạm vi nghiên cứu: dịch vụ Ngân ng điện t tại Ngân hàng thương mại cổ phần
Đông Á Chi nhánh Bình Định từ năm 2010 đến 2012.
4. Phương pháp nghiên cứu
1
Luận văn tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn tốt nghiệp - Người đăng: Đức Tín
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Luận văn tốt nghiệp 9 10 548