Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn tốt nghiệp

Được đăng lên bởi tanhai6789
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 1044 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH


LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU VĨNH LONG

Giáo viên hướng dẫn:

Sinh viên thực hiện

NGUYỄN THỊ NGỌC HOA

NGUYỄN TẤN HẢI
Mã số SV: LT08057
Lớp: Kế toán tổng hợp K34

Cần Thơ - 2010

LỜI CẢM ƠN

Trong thời gian học tập tại trường Đại học Cần Thơ nhờ sự động viên, giúp
đỡ của bạn bè, gia đình cùng với sự chỉ dạy tận tình của quý Thầy Cô trường Đại
Học Cần Thơ, đặc biệt là quý Thầy Cô thuộc Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh
Doanh, tôi mới đạt được kết quả như ngày hôm nay.
Được sự giới thiệu của Khoa Kinh Tế Quản Trị Kinh Doanh và sự đồng ý
của ban Lãnh Đạo Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Vĩnh Long đã tạo điều kiện
cho tôi được thực tập tại công ty và là dịp để tôi tiếp xúc học hỏi, kết hợp lý
thuyết đã học ở trường và môi trường bên ngoài đã giúp cho tôi nắm vững hơn
kiến thức chuyên ngành, cách làm việc ngoài thực tế. Được sự hướng dẫn giúp
đỡ tận tình của thầy cô, cô chú và các anh chị em trong cơ quan thực tập đã giúp
tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
Luận văn hoàn thành với kiến thức chuyên môn còn hạn chế, thiếu sót là
điều khó tránh khỏi, mong các thầy cô ở nhà trường và các cô chú, anh chị em ở
phòng kế toán công ty đóng góp thêm để giúp tôi khắc phục những thiếu sót và
khuyết điểm.
Tôi xin chân thành càm ơn quý Thầy Cô đã tận tình giúp đỡ, giảng dạy và
truyền đạt những kiến thức quý báo cho tôi và tất cả các bạn sinh viên khác trong
suốt thời gian qua, đặt biệt là cô Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã tận tình hướng dẫn tôi
trong suốt quá trình làm bài luận văn này.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty và các cô chú, anh chị em
đã tận tình giúp đỡ tôi trong thời gian thực tập vừa qua.
Sau cùng tôi xin kính chúc quý Thầy cô, Ban Giám Đốc và toàn thể anh chị
em trong công ty dồi dào sức khoẻ và luôn thành đạt. Chúc công ty đạt nhiều
thành công trong hoạt động kinh doanh.
Ngày ___ tháng ___ năm 2010
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Tấn Hải
i

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu
thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất cứ
đề tài nghiên cứu khoa học nào.

Ngày ___ tháng ___ năm 2010
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Tấn Hải

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
ii


……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU VĨNH LONG
Giáo viên hướng dẫn:
NGUYỄN THỊ NGỌC HOA
Sinh viên thực hiện
NGUYỄN TẤN HẢI
Mã số SV: LT08057
Lớp: Kế toán tổng hợp K34
Cần Thơ - 2010
Luận văn tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn tốt nghiệp - Người đăng: tanhai6789
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Luận văn tốt nghiệp 9 10 291