Ktl-icon-tai-lieu

luận văn tốt nghiệp chuyên nghành địa chính

Được đăng lên bởi tranhieu-se7en-gmail-com
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 2041 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT KHOA TRẮC ĐỊA
NGHÀNH ĐỊA CHÍNH

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI :

CÔNG TÁC CẬP NHẬT CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG
ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẬP THẠCH TỈNH
VĨNH PHÚC

SVTH
:
MSSV
:
LỚP
:
KHÓA
:
NGÀNH :

TRẦN TRUNG HIẾU
0921020055
ĐỊA CHÍNH K54
2009 - 2014
QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

LẬP THẠCH ngày tháng 7 năm 2008

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KHOA TRẮC ĐỊA
BỘ MÔN: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

CÔNG TÁC CẬP NHẬT CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG
ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẬP THẠCH TỈNH
VĨNH PHÚC

Giáo viên hướng dẫn:
(Địa chỉ cơ quan: Trường Đại Học Mỏ Địa Chất Hà Nội)

Tháng 7 năm 2014

LỜI CẢM ƠN
Thành kính ghi ơn sâu sắc nhất đến Cha Mẹ đã sinh thành, dưỡng dục, nuôi dạy con
nên người và các thành viên trong gia đình đã tiếp sức cho tôi vững tiến bước trên con
đường học vấn.
Xin chân thành cảm ơn:

Thầy cô của Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh đã tận tình giảng dạy,
truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý báu của mình cho chúng em trong suốt
quá trình học tập tại trường.
Cô Đào Thị Gọn và quý thầy cô khoa Quản Lý Đất Đai & Bất Động Sản đã hướng
dẫn tận tình để em có thể hoàn thành báo cáo tốt nghiệp của mình.
Các cô, chú, anh, chị trong phòng Tài Nguyên - Môi Trường huyện Lập Thạch đã
chỉ bảo những kinh nghiệm của mình cho tôi và cung cấp những tư liệu cần thiết để tôi
hoàn thành báo cáo này.
Cuối cùng xin cảm ơn toàn thể các bạn lớp Địa Chính k54 đã động viên, giúp đỡ tôi
trong thời gian học tập và thực tập tốt nghiệp.

XIN CẢM ƠN

TÓM TẮT
Sinh viên: TRẦN TRUNG HIẾU, lớp Địa chính , khóa 54, khoa Trắc Địa chuyên
nghành Quản Lý Đất Đai, thực hiện đề tài: Công tác cập nhật chỉnh lý biến động đất
đai trên địa bàn Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc
Giáo viên hướng dẫn:

Đất đai là một dạng tài nguyên đặc biệt và là môi trường sinh sống của con người.
Cùng với việc phát triển kinh tế xã hội và gia tăng dân số, nhu cầu sử dụng đất ngày
càng tăng, tạo nên một áp lực lớn đối với đất đai, đòi hỏi phải có một định hướng
chiến lược lâu dài và kế hoạch hóa việc sử dụng đất ở các ngành, các cấp đảm bảo việc
sử dụng đất một cách hợp lý, hiệu quả, khoa học và tiết kiệm nhằm hạn chế việc sử
dụng đất bất hợp pháp đồng thời sử dụng nguồn tài nguyên đất đai một cách hiệu quả,
tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai thì công tác cập nhật, chỉnh lý biến
động đất đai trong từng giai đoạn, thời kỳ là một trong những nội dung quan trọng đã
được quy định tại Điều 6 Luật đất đai năm 2003.
Lập Thạch là huyện miền núi phía tây bắc của tỉnh Vĩnh Phúc, phía bắc giáp
huyện Sơ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT KHOA TRẮC ĐỊA
NGHÀNH ĐỊA CHÍNH
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI :
CÔNG TÁC CẬP NHẬT CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG
ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẬP THẠCH TỈNH
VĨNH PHÚC
SVTH : TRẦN TRUNG HIẾU
MSSV : 0921020055
LỚP : ĐỊA CHÍNH K54
KHÓA : 2009 - 2014
NGÀNH : QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
LẬP THẠCH ngày tháng 7 năm 2008
luận văn tốt nghiệp chuyên nghành địa chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luận văn tốt nghiệp chuyên nghành địa chính - Người đăng: tranhieu-se7en-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
luận văn tốt nghiệp chuyên nghành địa chính 9 10 469