Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn tốt nghiệp : Công tác đãi ngộ tại công ty

Được đăng lên bởi Bao Nguyen
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 873 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Luận văn tốt nghiệp

GVHD: CN Nguyễn Ngọc Diệp

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
Như chúng ta đều biết, con người là chủ thể của mọi hoạt động trong xã hội. Con
người là nguồn nhân lực quí giá nhất của mọi tổ chức và là nhân tố quyết định tới
thành công hay thất bại của các doanh nghiệp. Do đó, quản trị con người là một quá
trình khó khăn và phức tạp. Nó đòi hỏi cả tính khoa học và tính nghệ thuật rất cao.
Một trong những nhiện vụ của quản trị nhân lực là nâng cao chất lượng đời sống
vật chất cũng như tinh thần của người lao động (NLĐ) từ đó góp phần đảm bảo thực
hiện tốt các nhiệm vụ khác. Đây chính là công tác đãi ngộ nhân lực (ĐNNL). Khi xã
hội ngày càng phát triển, nhu cầu của con người ngày càng thay đổi và được nâng cao,
tiền lương tiền thưởng không còn là những vấn đề NLĐ quan tâm nhiều nhất nữa mà
các đãi ngộ (ĐN) thông qua công việc (CV) và môi trường làm việc (MTLV) đã đóng
vai trò vô cùng quan trọng đối với người lao động. Nhiều nhân viện làm việc chán nản,
không có hiệu quả hoặc nghỉ việc không chỉ bởi lý do lương thấp, công việc chưa phù
hợp mà do đời sống tinh thần của họ chưa được quan tâm, chú ý và đáp ứng đầy đủ.
Cũng chính vị vậy mà tình trạng “chảy máu chất sám” ở nước ta đang diễn ra khá phổ
biến. Những nhân tài đang có xu hướng “chảy” ra các nước khác để công tác và cống
hiến do các nước đó có chính sách đãi ngộ nhân lực và MTLV tốt hơn, đáp ứng được
nhu cầu của người lao động. Do vậy việc nâng cao chất lượng ĐNNL nói chung và đãi
ngộ phi tài chính (ĐNPTC) nói riêng trong các doanh nghiệp (DN) là vấn đề rất cần
thiết hiện nay.
Trong thời đại ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu của con người
cũng ngày càng được nâng cao, cải thiện. Nó không chỉ dừng lại ở nhu cầu cơ bản mà
đòi hỏi nhiều nhu cầu mang tính cá nhân và xã hội, cả vật chất lẫn tinh thần. Trong
công việc cũng vậy, người lao động làm việc không đơn thuần chỉ vì tiền bạc, vật chất
mà họ còn đòi hỏi thỏa mãn nhu cầu tinh thần như: niềm vui trong công việc, sự hứng
thú, cảm hứng trong công việc, sự say mê công việc, cơ hội thăng tiến, sự đổi mới
trong công việc,… Doanh nghiệp muốn giữ chân người lao động, muốn khai thác, phát
huy hết tiềm năng của họ thì doanh nghiệp phải tạo động lực cho người lao động thông
qua công tác đãi ngộ nhân lực, đặc biệt là công tác đãi ngộ phi tài chính.

SV: Trần Thị Ngọc Lan

1

Lớp: K5HQ1B

Luận văn tốt nghiệp

GVHD: CN Nguyễn Ngọc Diệp

Tại công ty LD Đại Chân Trời, là một công ty cung cấp dịch vụ...
Luận văn tốt nghiệp GVHD: CN Nguyễn Ngọc Diệp
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
Như chúng ta đều biết, con người chủ thể của mọi hoạt động trong hội. Con
người nguồn nhân lực quí giá nhất của mọi tổ chức là nhân tố quyết định tới
thành công hay thất bại của các doanh nghiệp. Do đó, quản trị con người một quá
trình khó khăn và phức tạp. Nó đòi hỏi cả tính khoa học và tính nghệ thuật rất cao.
Một trong những nhiện vụ của quản trị nhân lực nâng cao chất ợng đời sống
vật chất cũng n tinh thần của người lao động (NLĐ) từ đó góp phần đảm bảo thực
hiện tốt các nhiệm vụ khác. Đây chính công tác đãi ngộ nhân lực (ĐNNL). Khi
hội ngày càng phát triển, nhu cầu của con người ngày càng thay đổi được nâng cao,
tiền lương tiền thưởng không còn những vấn đề NLĐ quan tâm nhiều nhất nữa
các đãi ngộ (ĐN) thông qua công việc (CV) môi trường làm việc (MTLV) đã đóng
vai trò vô cùng quan trọng đối với người lao động. Nhiều nhân viện làm việc chán nản,
không hiệu quả hoặc nghỉ việc không chbởi do lương thấp, công việc chưa phù
hợp do đời sống tinh thần của h chưa được quan tâm, chú ý đáp ứng đầy đủ.
Cũng chính vị vậy tình trạng “chảy máu chất sámớc ta đang diễn ra khá phổ
biến. Những nhân tài đang xu hướng “chảy” ra các nước khác để công c cống
hiến do các nước đó chính sách đãi ngộ nhân lực MTLV tốt hơn, đáp ứng được
nhu cầu của người lao động. Do vậy việc nâng cao chất lượng ĐNNL nói chung và đãi
ngộ phi tài chính (ĐNPTC) nói riêng trong các doanh nghiệp (DN) vấn đề rất cần
thiết hiện nay.
Trong thời đại ngày nay, khi hội ngày càng phát triển, nhu cầu của con người
cũng ngày càng được nâng cao, cải thiện. không chdừng lại nhu cầu bản
đòi hỏi nhiều nhu cầu mang tính nhân hội, cả vật chất lẫn tinh thần. Trong
công việc cũng vậy, người lao động làm việc không đơn thuần chỉ tiền bạc, vật chất
họ còn đòi hỏi thỏan nhu cầu tinh thần như: niềm vui trong công việc, sự hứng
thú, cảm hứng trong công việc, sự say công việc, hội thăng tiến, sự đổi mới
trong công việc,… Doanh nghiệp muốn giữ chân người lao động, muốn khai thác, phát
huy hết tiềm năng của họ thì doanh nghiệp phải tạo động lực cho người lao động thông
qua công tác đãi ngộ nhân lực, đặc biệt là công tác đãi ngộ phi tài chính.
SV: Trần Thị Ngọc Lan 1 Lớp: K5HQ1B
Luận văn tốt nghiệp : Công tác đãi ngộ tại công ty - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn tốt nghiệp : Công tác đãi ngộ tại công ty - Người đăng: Bao Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Luận văn tốt nghiệp : Công tác đãi ngộ tại công ty 9 10 547