Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn tốt nghiệp Phụ gia thực phẩm

Được đăng lên bởi Hạ Chí
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 6840 lần   |   Lượt tải: 28 lần
Trường ĐHBKĐN - Khoa Hóa

GVHD: Trương Thị Minh Hạnh

MỤC LỤC
Trang
Phần 1. Mở Đầu.........................................................................................................................3
.......................................................................................................................................................
Phần 2. Nội dung
Chương 1. Phụ gia thực phẩm
1.1
Định nghĩa phụ gia..........................................................................................................4
1.2
Sự phát triển của phụ gia trong bảo quản thực phẩm......................................................4
1.3
Tầm quan trọng của việc sử dụng phụ gia......................................................................5
1.4
Hợp thức hóa của việc sử dụng phụ gia .........................................................................6
1.5
Bất hợp pháp việc sử dụng phụ gia.................................................................................6
1.6
Độc tính phụ gia..............................................................................................................6
1.7
Vai trò và chức năng của phụ gia thực phẩm..................................................................7
1.7.1 Phân loại theo tính chất công nghệ ................................................................................7
1
Chất bảo quản................................................................................................................7
2
Chất cung cấp dinh dưỡng..............................................................................................8
3
Chất màu.........................................................................................................................8
4
Chất mùi......................................................................................................................... 8
5
Các chất có tác động đến tính chất vật lý của sản phẩm.................................................8
6
Các chất dùng trong chế biến thực phẩm........................................................................9
...........................................................................................................................................
7
Hóa chất điều chỉnh độ ẩm sản phẩm ............................................................................9
8
Chất điều chỉnh pH sản phẩm.........................................................................................9
9
Các chất khác...........
Trường ĐHBKĐN - Khoa Hóa GVHD: Trương Thị Minh Hạnh
MỤC LỤC
Trang
Phần 1. Mở Đầu.........................................................................................................................3
.......................................................................................................................................................
Phần 2. Nội dung
Chương 1. Phụ gia thực phẩm
1.1 Định nghĩa phụ gia..........................................................................................................4
1.2 Sự phát triển của phụ gia trong bảo quản thực phẩm......................................................4
1.3 Tầm quan trọng của việc sử dụng phụ gia......................................................................5
1.4 Hợp thức hóa của việc sử dụng phụ gia .........................................................................6
1.5 Bất hợp pháp việc sử dụng phụ gia.................................................................................6
1.6 Độc tính phụ gia..............................................................................................................6
1.7 Vai trò và chức năng của phụ gia thực phẩm..................................................................7
1.7.1 Phân loại theo tính chất công nghệ ................................................................................7
1 Chất bảo quản................................................................................................................7
2 Chất cung cấp dinh dưỡng..............................................................................................8
3 Chất màu.........................................................................................................................8
4 Chất mùi......................................................................................................................... 8
5 Các chất có tác động đến tính chất vật lý của sản phẩm.................................................8
6 Các chất dùng trong chế biến thực phẩm........................................................................9
...........................................................................................................................................
7 Hóa chất điều chỉnh độ ẩm sản phẩm ............................................................................9
8 Chất điều chỉnh pH sản phẩm.........................................................................................9
9 Các chất khác..................................................................................................................9
1.7.2 Phân loại theo cấu trúc hóa học và đọc tính....................................................................9
1.8 Các bước tìm kiếm phụ gia ..........................................................................................10
1.9 Cơ sở để cho phép một chất trở thành phụ gia..............................................................10
Chương 2. Các chất mùi thực phẩm
2.1 Đại cương về mùi..........................................................................................................12
2.1.1 Lý thuyến hóa học về mùi.............................................................................................12
2.1.2 Lý thuyết lý học về mùi................................................................................................12
2.2 Vai trò của chất thơm đối với chất lượng thực thực phẩm............................................12
2.3 Vai trò chất thơm trong thực phẩm...............................................................................13
...........................................................................................................................................
2.4 Phân loại chất thơm.......................................................................................................13
2.5 Chất thơm có nguồn gốc tự nhiên.................................................................................13
2.5.1 Bảo tồn chất thơm có nguồn gốc tự nhiên trong quá trình sản xuất thực phẩm...........13
2.5.2 Khai thác và thu hồi chất thơm tự nhiên của thực phẩm...............................................14
2.5.3 Các phương pháp sử dụng chát thơm tự nhiên để cải thiện mùi...................................14
2.6 Chất thơm tổng hợp.......................................................................................................15
2.6.1 Phương pháp phối chế chất thơm để tạo ra mùi thơm của thực phẩm..........................15
2.6.2 Phương pháp sử dụng chất thơm tổng hợp...................................................................15
Chương 3. Các nhóm chất mùi được sử dụng trong thực phẩm
3.1 Trích tinh dầu từ hợp chất tự nhiên có mùi...................................................................17
3.1.1 Ép cơ khí.......................................................................................................................17
3.1.2 Chưng cất......................................................................................................................17
3.1.3 Trích ly..........................................................................................................................17
SVTH: Kiều Thị Hạnh - 06H2A Trang 1
Luận văn tốt nghiệp Phụ gia thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn tốt nghiệp Phụ gia thực phẩm - Người đăng: Hạ Chí
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Luận văn tốt nghiệp Phụ gia thực phẩm 9 10 331