Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn tốt nghiệp - Tìm hiểu thực trạng việc giảng dạy và học môn hóa ở một số trường THPT

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2485 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Luận văn tốt nghiệp

GVHD : Cô Vũ Thị Thơ

CHƯƠNG III : TÌM HIỂU THỰC TRẠNG VIỆC DẠY VÀ HỌC
MÔN HOÁ Ở MỘT SỐ TRƯỜNG THPT

III.1 – MỤC ĐÍCH ĐIỀU TRA :
- Tìm hiểu động cơ, tinh thần, ý thức học tập môn hoá của học sinh.
- Thái độ, kỹ năng giải bài tập hoá học của học sinh đặc biệt là đối với bài tập hóa hữu cơ
chương trình lớp 11 : bài tập về hydrocacbon.
- Sự yêu thích và sự đánh giá mức độ khó của học sinh đối với các dạng bài tập hoá hữu
cơ.
- Tìm hiểu về việc sử dụng các phương pháp giải bài toán hoá hữu cơ.
- Phương pháp học tập và kết quả học tập môn hoá.
III.2 – ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA :
- Điều tra thực trạng học tập môn hoá của học sinh khối 11 bằng cách phát phiếu thăm dò
ý kiến ở một số trường THPT, cho các em trả lời thu lại liền hoặc mang về nhà đánh dấu
sau đó nộp lại. Yêu cầu các em trả lời đúng với suy nghĩ của mình.
III.3- NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA :
Tiến hành phát phiếu điều tra ở các lớp thuộc các trường THPT sau :
STT
Trường
Lớp
Số phiếu phát ra Số phiếu thu về
1
Hùng Vương
11A8
43
43
2
Gò Vấp
11A5
44
44
3
Nguyễn Du
11B3
48
47
4
Võ Thị Sáu
11A 11
47
45
Tổng
182
179
cộng
Phiếu điều tra gồm 16 câu, được soạn dưới hình thức trắc nghiệm cho học sinh đánh
dấu. Sau khi tập hợp thống kê ta thu được kết quả như sau :
 III.3.1 Cảm nhận chung của học sinh về môn hóa :
Câu

Nội dung

1

Em có thích học môn hoá không?
A. Rất thích
B. Thích
C. Không thích
D. Không ý kiến
Em thích học môn hoá vì lý do
gì?
A. Môn hoá là một trong những

2

SVTH : Phan Thị Thùy

Số ý kiến
(A)

Tỉ lệ (%)
(B)

25
94
20
40

13,96
52,51
11,17
22,34

49

27,37
106

Luận văn tốt nghiệp

3

4

môn thi vào các trường ĐH, CĐ
B. Có nhiều ứng dụng trong thực
tế
C. Thầy cô dạy vui vẻ, dễ hiểu.
D. Có nhiều thí nghiệm vui hấp
dẫn
E. Bài tập dễ, hay
F. Lý do khác
Em không thích học môn hoá vì :
A. Môn hoá rất khó hiểu, rắc rối,
khó nhớ.
B. Thầy cô dạy rất khó hiểu, giờ
học nhàm chán.
C. Môn hoá không giúp ích gì cho
cuộc sống.
D. Không có hứng thú học môn
hoá.
E. Bị mất căn bản môn Hóa
Theo em môn hoá dễ hay khó?
A. Rất khó
B. Khó
C. Vừa
D. Dễ

GVHD : Cô Vũ Thị Thơ
62

34,63

32
56

17,87
31,28

10
17

5,5
9,19

53

29,6

4

2,23

4

2,23

24

13,40

17

9,49

25
56
89
9

13,96
31,28
49,72
5,02

Nhận xét :
Nhìn vào kết quả ta thấy rằng : Đại đa số các em thích học môn hoá (66,47%) mặc dù
trong trường phổ thông còn nhiều môn học khác nữa. Các em thích học môn hoá vì nhiều
lý do khác nhau. Nhưng có lẽ lý do được các em chọn nhiều nhất là do môn hoá có nhiều
ứng dụn...
Luận văn tốt nghiệp GVHD : Cô Vũ Thị Thơ
CHƯƠNG III : TÌM HIỂU THỰC TRẠNG VIỆC DẠY VÀ HỌC
MÔN HOÁ Ở MỘT SỐ TRƯỜNG THPT
III.1MỤC ĐÍCH ĐIỀU TRA :
- Tìm hiểu động cơ, tinh thần, ý thức học tập môn hoá của học sinh.
- Thái độ, kỹ năng giảii tập hoá học của học sinh đặc biệt đối với bài tập hóa hữu
chương trình lớp 11 : bài tập về hydrocacbon.
- Sự yêu thích sự đánh giá mức độ khó của học sinh đối với các dạng bài tập hoá hữu
cơ.
- Tìm hiểu về việc sử dụng các phương pháp giải bài toán hoá hữu cơ.
- Phương pháp học tập và kết quả học tập môn hoá.
III.2ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA :
- Điều tra thực trạng học tập môn hoá của học sinh khối 11 bằngch phát phiếu thăm
ý kiến một số trường THPT, cho các em trả lời thu lại liền hoặc mang về nhà đánh dấu
sau đó nộp lại. Yêu cầu các em trả lời đúng với suy nghĩ của mình.
III.3- NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA :
Tiến hành phát phiếu điều tra ở các lớp thuộc các trường THPT sau :
STT Trường Lớp Số phiếu phát ra Số phiếu thu về
1 Hùng Vương 11A8 43 43
2 Gò Vấp 11A5 44 44
3 Nguyễn Du 11B3 48 47
4 Võ Thị Sáu 11A 11 47 45
Tổng
cộng
182 179
Phiếu điều tra gồm 16 câu, được soạn dưới hình thức trắc nghiệm cho học sinh đánh
dấu. Sau khi tập hợp thống kê ta thu được kết quả như sau :
III.3.1 Cảm nhận chung của học sinh về môn hóa :
Câu Nội dung Số ý kiến
(A)
Tỉ lệ (%)
(B)
1 Em có thích học môn hoá không?
A. Rất thích
B. Thích
C. Không thích
D. Không ý kiến
25
94
20
40
13,96
52,51
11,17
22,34
2 Em thích học môn hoá vì lý do
gì?
A. Môn hoá là một trong những 49 27,37
SVTH : Phan Thị Thùy
106
Luận văn tốt nghiệp - Tìm hiểu thực trạng việc giảng dạy và học môn hóa ở một số trường THPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn tốt nghiệp - Tìm hiểu thực trạng việc giảng dạy và học môn hóa ở một số trường THPT - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Luận văn tốt nghiệp - Tìm hiểu thực trạng việc giảng dạy và học môn hóa ở một số trường THPT 9 10 189