Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn về OpanChalcedony

Được đăng lên bởi daknong4122013
Số trang: 127 trang   |   Lượt xem: 4237 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ án tốt nghiệp

GVHD: Th.s Đoàn Thị Anh Vũ

LỜI CẢM ƠN
Khóa luận tốt nghiệp là cơ hội để sinh viên khoa địa chất áp dụng
những kiến thức đã học vào thực tiễn, giúp tìm hiểu sâu, kĩ càng hơn về
những kiến thức đã học, là bước chuẩn bị để sinh viên có được những kĩ
năng cần thiết nhằm làm việc có hiệu quả.
Trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp cũng như trong quá
trình học, chúng em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô
trong khoa địa chất đã truyền dạy không chỉ kiến thức mà cả những kinh
nghiệm, những kĩ năng làm việc, kĩ năng sống. Chúng em vô cùng biết ơn
và xin chân thành cảm ơn tất cả thầy cô trong khoa đã tạo điều kiện thuận
lợi để chúng em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.
Chúng em xin chân thành cảm ơn cô Đoàn Thị Anh Vũ đã tận tình
hướng dẫn trong suốt quá trình làm đồ án. Xin cảm ơn thầy Nguyễn Kim
Hoàng và thầy Đinh Quang Sang đã giúp đỡ chúng em trong quá trình soi
lát mỏng trong phòng thì nghiệm và chỉnh sửa bản đồ. Chúng em cũng xin
cám ơn các thầy cô trong phòng mài mẫu đã nhiệt tình giúp đỡ trong việc
mài mẫu lát mỏng.
Cuối cùng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và tất cả bạn bè đã tạo
nguồn động viên to lớn để chúng em hoàn tất đồ án tốt nghiệp này.
Một lần nữa, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người!
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2012

SVTH: Hữu Chính, Minh Hải, Đức Hiển

Trang 1

Đồ án tốt nghiệp

GVHD: Th.s Đoàn Thị Anh Vũ

MỤC LỤC
MỤC LỤC...............................................................................................2
MỞ ĐẦU..................................................................................................5
PHẦN TỔNG QUAN..............................................................................7
CHƯƠNG I. Khái quát vùng nghiên cứu........................................8
I.1. Đặc điểm vị trí địa lý tự nhiên...................................................8
I.1.1. Đặc điểm vị trí địa lý.........................................................8
I.1.2. Đặc điểm địa hình.............................................................8
I.1.3. Đặc điểm sông ngòi...........................................................9
I.1.4. Đặc điểm khí hậu...............................................................10
I.2. Đặc điểm kinh tế nhân văn........................................................12
I.2.1. Đặc điểm dân cư................................................................12
.....................................................................................................
Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Đoàn Thị Anh Vũ
LỜI CẢM ƠN
Khóa luận tốt nghiệp hội để sinh viên khoa địa chất áp dụng
những kiến thức đã học vào thực tiễn, giúp tìm hiểu sâu, càng hơn về
những kiến thức đã học, bước chuẩn bị để sinh viên được những
năng cần thiết nhằm làm việc có hiệu quả.
Trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp cũng như trong quá
trình học, chúng em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các thầy
trong khoa địa chất đã truyền dạy không chỉ kiến thức cả những kinh
nghiệm, những năng làm việc, năng sống. Chúng em cùng biết ơn
xin chân thành cảm ơn tất cả thầy cô trong khoa đã tạo điều kiện thuận
lợi để chúng em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.
Chúng em xin chân thành cảm ơn cô Đoàn Thị Anh đã tận tình
hướng dẫn trong suốt quá trình làm đồ án. Xin cảm ơn thầy Nguyễn Kim
Hoàngthầy Đinh Quang Sang đã giúp đỡ chúng em trong quá trình soi
lát mỏng trong phòng thì nghiệm chỉnh sửa bản đồ. Chúng em cũng xin
cám ơn các thầy trong phòng mài mẫu đã nhiệt tình giúp đỡ trong việc
mài mẫu lát mỏng.
Cuối cùng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình tất c bạn đã tạo
nguồn động viên to lớn để chúng em hoàn tất đồ án tốt nghiệp này.
Một lần nữa, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người!
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2012
SVTH: Hữu Chính, Minh Hải, Đức Hiển Trang 1
Luận văn về OpanChalcedony - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn về OpanChalcedony - Người đăng: daknong4122013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
127 Vietnamese
Luận văn về OpanChalcedony 9 10 703