Ktl-icon-tai-lieu

lý luận nhà nước và pháp luật

Được đăng lên bởi Chuối Lùn Một Mẩu
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 335 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đề cương vấn đáp môn lí luận nhà nước và pháp luật
1. Khái niệm nhà nước (định nghĩa, đặc điểm).

- Định nghĩa: Nhà nước là bộ máy quyền lực đặc biệt, đc tổ chức chặt chẽ để
thực thi chủ quyền quốc gia, tổ chức và quản lí xã hội bằng pháp luật, thực hiện lợi
ích giai cấp, lợi ích xã hội, thực thi các cam kết quốc tế.
- Đặc điểm của nhà nước:
+ Nhà nước là bộ máy hùng mạnh được tổ chức chặt chẽ và được trao những
quyền năng đặc biệt.

...
Đề cương vấn đáp môn lí luận nhà nước và pháp luật
1. Khái niệm nhà nước (định nghĩa, đặc điểm).
- Định nghĩa: Nhà nước là bộ máy quyền lực đặc biệt, đc tổ chức chặt chẽ đ
thực thi chủ quyền quốc gia, tổ chức và quản lí xã hội bằng pháp luật, thực hiện lợi
ích giai cấp, lợi ích xã hội, thực thi các cam kết quốc tế.
- Đặc điểm của nhà nước:
+ Nhà nước là bộ máy hùng mạnh được tổ chức chặt chẽ và được trao những
quyền năng đặc biệt.
lý luận nhà nước và pháp luật - Người đăng: Chuối Lùn Một Mẩu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
lý luận nhà nước và pháp luật 9 10 61