Ktl-icon-tai-lieu

Lý Thuyết Tập Thô Và Ứng Dụng

Được đăng lên bởi Crs Magiio
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2891 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Lý Thuyết Tập Thô Và Ứng Dụng

LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, dưới sự phát triển của khoa học kỹ thuật nó đã hỗ trợ rất nhiều trong
cuộc sống, công việc và đặc biệt là trong nghiên cứu của nhân loại. Sự phát triển của
khoa học công nghệ không chỉ đem lại những thuận lợi tính toán, giải đáp các bài toán
riêng lẻ, nhanh và độ chính xác cao mà giờ đây các ứng dụng của nó còn được áp dụng
vào nhiều ngành khác như trong quản lý, tư vấn và đặc biệt là trong nhận dạng.
Trong những năm trở lại đây với sự phát triển mạnh mẽ của ngành khoa học công
nghệ, nước ta đã và đang trở thành một quốc gia phát triển, và nó đã trở thành một lĩnh
vực trọng điểm đối với hầu hết các nước phát triển trên thế giới. Một hệ thống máy
tính hóa sẽ giúp con người giải quyết được rất nhiều những bài toán phức tạp thuộc
nhiều lĩnh vực của các ngành khác nhau như: bài toán phân lớp, bài toán dự báo, bài
toán điều khiển và tối ưu hóa, … Xuất phát từ những vấn đề đó, nhóm em đã quyết
định tìm hiểu Đề tài: “Lý thuyết tập thô trong bài toán nhận dạng chữ viết” . Loại
bài toán này đòi hỏi giải quyết vấn đề phân loại các đối tượng quan sát được thành các
nhóm dựa trên các đặc điểm của các nhóm đối tượng đó và loại bớt dữ liệu đầu vào
dựa trên các lớp tương đương. Đây là dạng bài toán cơ sở của rất nhiều bài toán trong
thực tế: nhận dạng chữ viết, tiếng nói, phân loại gen, phân loại chất lượng sản phẩm,…
Nội dung của báo cáo bao gồm 2 chương:

 Chương 1: Cơ sở lý thuyết
 Chương 2: Ứng dụng tập thô vào bài toán nhận dạng
Cuối cùng nhóm em xin chân thành cám ơn Ths. Trần Thanh Huân – Giảng
viên khoa Công Nghệ Thông Tin – Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội đã tạo điều kiện
thuận lợi và hướng dẫn chúng em hoàn thành bài tập lớn này. Vì kiến thức có hạn nên
bài tập lớn khó tránh khỏi thiếu sót vậy nên nhóm chúng em rất mong nhận được đóng
góp từ thầy cô cũng như toàn thể các bạn để bài tập lớn hoàn thiện hơn.
Chúng em xin chân thành cám ơn!
Nhóm 7 – Lớp KHMT1K5

Nhóm 7-KHMT1-K5

Trang 3

Lý Thuyết Tập Thô Và Ứng Dụng

MỤC LỤC

Nhóm 7-KHMT1-K5

Trang 4

Lý Thuyết Tập Thô Và Ứng Dụng

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.1. Các

khái niệm

Trong thực tế, có thể tồn tại một số đối tượng giống nhau một số thông tin nào đó
và ta nói đó là quan hệ bất khả phân biệt với nhau. Đây chính là điểm xuất phát của lý
thuyết tập thô.
Biên giới của tập thô là không rõ ràng để xác định chúng ta phải đi xấp xỉ chúng
bằng các tập hợp khác, mục đích cuối cùng là trả lời được đối tượng nào đó có thuộc
tập hợp hay không.
Mục tiêu chính của lý ...
Lý Thuyết Tập Thô Và Ứng Dụng
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, dưới sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã hỗ trợ rất nhiều trong
cuộc sống, công việc đặc biệt trong nghiên cứu của nhân loại. Sphát triển của
khoa học công nghệ không chỉ đem lại những thuận lợi tính toán, giải đáp các bài toán
riêng lẻ, nhanh và độ chính xác cao mà giờ đây các ứng dụng của nó còn được áp dụng
vào nhiều ngành khác như trong quản lý, tư vấn và đặc biệt là trong nhận dạng.
Trong những năm trở lại đây với sự phát triển mạnh mẽ của ngành khoa học công
nghệ, nước ta đã và đang trở thành một quốc gia phát triển, và nó đã trở thành một lĩnh
vực trọng điểm đối với hầu hết các nước phát triển trên thế giới. Một hệ thống máy
tính hóa sẽ giúp con người giải quyết được rất nhiều những bài toán phức tạp thuộc
nhiều lĩnh vực của các ngành khác nhau như: bài toán phân lớp, bài toán dự báo, bài
toán điều khiển tối ưu hóa, Xuất phát từ những vấn đề đó, nhóm em đã quyết
định tìm hiểu Đ tài: “Lý thuyết tập thô trong bài toán nhận dạng chviết” . Loại
bài toán này đòi hỏi giải quyết vấn đề phân loại các đối tượng quan sát được thành các
nhóm dựa trên các đặc điểm của các nhóm đối tượng đó loại bớt dữ liệu đầu vào
dựa trên các lớp tương đương. Đây dạng bài toán sở của rất nhiều bài toán trong
thực tế: nhận dạng chữ viết, tiếng nói, phân loại gen, phân loại chất lượng sản phẩm,…
Nội dung của báo cáo bao gồm 2 chương:
Chương 1: Cơ sở lý thuyết
Chương 2: Ứng dụng tập thô vào bài toán nhận dạng
Cuối cùng nhóm em xin chân thành cám ơn Ths. Trần Thanh Huân Giảng
viên khoa Công Nghệ Thông TinTrường ĐH Công Nghiệp Nội đã tạo điều kiện
thuận lợi và hướng dẫn chúng em hoàn thành bài tập lớn này. Vì kiến thức có hạn nên
bài tập lớn khó tránh khỏi thiếu sót vậy nên nhóm chúng em rất mong nhận được đóng
góp từ thầy cô cũng như toàn thể các bạn để bài tập lớn hoàn thiện hơn.
Chúng em xin chân thành cám ơn!
Nhóm 7 – Lớp KHMT1K5
Nhóm 7-KHMT1-K5 Trang 3
Lý Thuyết Tập Thô Và Ứng Dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý Thuyết Tập Thô Và Ứng Dụng - Người đăng: Crs Magiio
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Lý Thuyết Tập Thô Và Ứng Dụng 9 10 640