Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết truyền thông

Được đăng lên bởi quyetle-ulsa-gmail-com
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1608 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỞ ĐẦU
Truyền thông là hiện tượng xã hội ra đời và phát triển cùng với sự hình
thành và phát triển xã hội loài người. Đó là sản phẩm của xã hội người, là yếu tố
động lực kích thích sự phát triển của xã hội; đồng thời là tiêu chí đánh giá trình độ
phát triển; chỉ báo thể hiện diện mạo văn hóa mỗi con người, nhóm người, cộng
đồng người và mỗi quốc gia. Quá trình phát triển của xã hội loài người cũng là quá
trình tìm kiếm, sáng tạo ra những công cụ, hình thức, phương thức, nhất là phương
tiện kỹ thuật và công nghệ truyền thông.
Sức mạnh của truyền thông là một điều không thể phủ nhận đối với bất cứ
một xã hội, một đất nước nào, sức mạnh của nó không chỉ lan rộng ra trong một
khu vực mà còn cả thế giới. Hiểu biết về truyền thông cũng như những quy trình và
những yếu tố cấu thành nên nó là chìa khóa để nắm bắt được sức mạnh ấy. Bên
cạnh việc làm rõ những vấn đề bằng lý thuyết tôi cũng sẽ cố gắng lấy dẫn chứng từ
trong thực tiễn để chứng minh cho tầm quan trọng của truyền thông. Sau đây là nội
dung chính trong bài tiểu luận.

NỘI DUNG
I. Truyền thông và những vai trò của nó trong quá trình truyền
thông
1. Khái niệm truyền thông và các mô hình truyền thông thường gặp
Truyền thông (communication) là quá trình chia sẻ thông tin. Truyền thông
là một kiểu tương tác xã hội trong đó ít nhất có hai tác nhân tương tác lẫn nhau,
chia sẻ các qui tắc và tín hiệu chung. Ở dạng đơn giản, thông tin được truyền từ
người gửi tới người nhận. Ở dạng phức tạp hơn, các thông tin trao đổi liên kết
người gửi và người nhận. Phát triển truyền thông là phát triển các quá trình tạo khả
năng để một người hiểu những giừ người khác nói (ra hiệu, hay viết), nắm bắt ý
nghĩa của các thanh âm và biểu tượng, và học được cú pháp của ngôn ngữ.
Truyền thông thường gồm ba phần chính: nội dung, hình thức, và mục tiêu. Nội
dung truyền thông bao gồm các hành động trình bày kinh nghiệm, hiểu biết, đưa ra
lời khuyên hay mệnh lệnh, hoặc câu hỏi. Các hành động này được thể hiện qua
nhiều hình thức như động tác, bài phát biểu, bài viết, hay bản tin truyền hình. Mục
tiêu có thể là cá nhân khác hay tổ chức khác, thậm chí là chính người/tổ chức gửi
đi thông tin.
Trước khi đi vào vấn đề chính, việc đầu tiên cần phải nắm được chính là
khái niệm về truyền thông. Vậy truyền thông là gì? Theo cuốn “Truyền thông - lý
thuyết và kĩ năng cơ bản” do PGS.TS Nguyễn Văn Dững chủ biên thì: “Truyền
thông là một quá trình liên tục trao đổi hoặc chia sẻ thông tin, tư tưởng, tình cảm
giữa hai hoặc nhiều người nhằm tăng cường hi...
MỞ ĐẦU
Truyền thông là hiện tượng hội ra đời và phát triển cùng với sự nh
thành phát triển hội loài người. Đó sản phẩm của hội người, yếu tố
động lực kích thích sự phát triển củahội; đồng thời là tiêu chí đánh giá trình đ
phát triển; chỉ báo thể hiện diện mạo văn hóa mỗi con người, nhóm người, cộng
đồng người và mỗi quốc gia. Quá trình phát triển của xã hội loài người cũng là quá
trình tìm kiếm, sáng tạo ra những công cụ, hình thức, phương thức, nhất là phương
tiện kỹ thuật và công nghệ truyền thông.
Sức mạnh của truyền thông một điều không thể phủ nhận đối với bất cứ
một xã hội, một đất nước nào, sức mạnh của không chỉ lan rộng ra trong một
khu vực mà còn cả thế giới. Hiểu biết về truyền thông cũng như những quy trình và
những yếu tố cấu thành nên là chìa khóa đ nắm bắt được sức mạnh ấy. Bên
cạnh việc làm rõ những vấn đề bằng lý thuyết tôi cũng sẽ cố gắng lấy dẫn chứng từ
trong thực tiễn để chứng minh cho tầm quan trọng của truyền thông. Sau đây là nội
dung chính trong bài tiểu luận.
Lý thuyết truyền thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết truyền thông - Người đăng: quyetle-ulsa-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Lý thuyết truyền thông 9 10 384