Ktl-icon-tai-lieu

Mạng thông tin di động GSM

Được đăng lên bởi tannhat
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 5698 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Nội dung: Mạng thông tin di động GSM

Giáo viên hướng dẫn: TS. Phạm Công Hùng
Sinh viên thực hiện :
:

HÀ NỘI, 1- 2005

Lớp

b¸o c¸o thùc tËp

MỤC LỤC
TRƯỜNG
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI................................................................1
MỤC LỤC.....................................................................................................2
LỜI NÓI ĐẦU.............................................................................................4
CHƯƠNG 1. CẤU HÌNH MẠNG GSM
........................................................................................................................5
1.1 Giới thiệu chung về mạng thông tin di động GSM........................5
1.1.1. Vài nét lịch sử về mạng GSM..................................................5
1.1.2. Các chỉ tiêu kỹ thuật của mạng GSM......................................6
1.2. Cấu trúc hệ thống GSM........................................................................7
1.2.1. Phân hệ chuyển mạch SS ..........................................................7
1.2.1.1. Trung tâm chuyển mạch các dịch vụ di động cổng MSC...8
1.2.1.2. Bộ ghi định vị thường trú HLR............................................8
1.2.1.3. Bộ ghi định vị tạm trú VLR...................................................9
1.2.1.4. Trung tâm nhận thực AUC.....................................................9
1.2.1.5. Bộ đăng ký nhận dạng thiết bị EIR.....................................9
1.2.2. Phân hệ trạm gốc BSS...................................................................9
1.2.2.1. Trạm thu phát gốc BTS....................................................10
1.2.2.2. Bộ điều khiển trạm gốc BSC..........................................10
1.2.2.3. Bộ chuyển đổi mã và thích ứng tốc độ TRAU...........10
1.2.3. Trạm di động MS........................................................................11
1.2.4. Phân hệ khai thác OSS.................................................................11
CHƯƠNG 2. VÔ TUYẾN SỐ – GIAO TIẾP VÔ TUYẾN SỐ...............13
2.1. Vô tuyến số tổng quát....................................................................13
2.1.1. Suy hao đường truyền và pha đinh........................................13
2.1.2. Phân tán thời gian....................................................................15
2.1.3. Các phương pháp phòng ngừa suy hao truyền dẫn do
phađinh..............................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Nội dung: Mạng thông tin di động GSM
Giáo viên hướng dẫn: TS. Phạm Công Hùng
Sinh viên thực hiện : Lớp
:
HÀ NỘI, 1- 2005
Mạng thông tin di động GSM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạng thông tin di động GSM - Người đăng: tannhat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Mạng thông tin di động GSM 9 10 648