Ktl-icon-tai-lieu

Mạng truy cập quang thụ động - Ethernet Passive Optical Network

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 9110 lần   |   Lượt tải: 41 lần
LỜI CẢM ƠN

Suốt trong thời gian học tập vừa qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của trường
Đại học Bách Khoa, khoa Điện Tử Viễn Thông, nay em đã hoàn thành khoá học của
mình. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến:
-

Quý thầy cô trong khoa Điện Tử Viễn Thông đã tận tình chỉ bảo em
trong suốt quá trình học tập.

-

Quý thầy cô ở các khoa có liên quan đã cung cấp cho em những kiến
thức cần thiết cho một sinh viên.

-

Trường Đại học Bách Khoa đã tạo điều kiện cho em học tập trong
suốt thời gian qua.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến thầy NGUYỄN
TẤN HƯNG đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong suốt thời gian thực hiện đồ
án tốt nghiệp này.
Cảm ơn tất cả bạn bè đã giúp đỡ tôi và chia sẽ những khó khăn trong quá
trình thực hiện đồ án này.
Sinh viên thực hiện
VÕ DŨNG

LỜI CAM ĐOAN


Đồ án này đã được hoàn thành sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiểu các
nguồn tài liệu đã học, sách báo chuyên ngành cũng như các thông tin trên mạng mà
theo em là hoàn toàn tin cậy. Do thời gian thực hiện đồ án có hạn nên trong quá
trình nghiên cứu và tìm hiểu còn gặp nhiều thiếu sót. Em xin cam đoan đồ án này
không giống với bất kỳ công trình nghiên cứu hay đồ án nào trước đây mà em đã
biết.
Đà Nẵng, tháng 06 năm 2006.
Người thực hiện
VÕ DŨNG

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN...........................................................................................A
LỜI CAM ĐOAN.....................................................................................B
MỤC LỤC.................................................................................................C
BẢNG TỪ VIẾT TẮT..............................................................................F
LỜI MỞ ĐẦU...........................................................................................H
CHƯƠNG1 ...........................................................................................................1
HIỆN TRẠNG MẠNG VIỄN THÔNG VIỆT NAM VÀ XU HƯỚNG PHÁT
TRIỂN MẠNG TRUY NHẬP CỦA THẾ GIỚI...................................................1
1.1 Giới thiệu chương...........................................................................................1
1.2 Hiện trạng mạng truyền thông của Việt Nam..............................................1
1.2.1 Truyền dẫn Quốc Tế..............................................................................1
1.2.2 Truyền dẫn Quốc Gia.............................................................................1
1.2.3 Truyền dẫn nội tỉnh........................
LỜI CẢM ƠN
Suốt trong thời gian học tập vừa qua, đưc sự quan tâm, giúp đỡ của trường
Đại học Bách Khoa, khoa Điện Tử Viễn Thông, nay em đã hoàn thành khoá học của
mình. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến:
- Quý thầy trong khoa Điện Tử Viễn Thông đã tận tình chỉ bảo em
trong suốt quá trình học tập.
- Quý thầy cô ở các khoa có liên quan đã cung cấp cho em những kiến
thức cần thiết cho một sinh viên.
- Trường Đại học Bách Khoa đã tạo điều kiện cho em học tập trong
suốt thời gian qua.
Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến thầy NGUYỄN
TẤN HƯNG đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong suốt thời gian thực hiện đồ
án tốt nghiệp này.
Cảm ơn tất c bạn đã giúp đỡ tôi chia sẽ những khó khăn trong quá
trình thực hiện đồ án này.
Sinh viên thực hiện
VÕ DŨNG
Mạng truy cập quang thụ động - Ethernet Passive Optical Network - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạng truy cập quang thụ động - Ethernet Passive Optical Network - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Mạng truy cập quang thụ động - Ethernet Passive Optical Network 9 10 803