Ktl-icon-tai-lieu

Mặt đường bê tông cốt thép liên tục

Được đăng lên bởi van-trong
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 4270 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Trờng đại học giao thông vận tải
Môn: Quản lý, đỏnh giỏ, duy tu sửa chữa cụng trỡnh hàng khụng
Học viên: Vũ Văn Trọng
Lớp K19 - Xây dựng sân bay
Gmail: Vutrong.vn@gmail.com
SĐT: 096.650.2456

CHUYÊN ĐỀ:

1

Sơ đồ Các công nghệ móng / mặt đờng ô tô Sân bay:

2

Các vấn đề khe nối trong cấu trúc khai thác mặt đờng btxm:

3

4

Nội dung chính:
Phần 1: đặt vấn đề
Phần 2: Giới thiệu về mặt đờng btctlt
Phần 3: chỉ dẫn thiết kế mặt đờng btctlt
Phần 4: ứng dụng thí điểm ở việt nam
Phần 5: Kết luận
Phần 6: tài liệu tham khảo

5

Phần 1: đặt vấn đề

Mặt đờng BTXM cốt thép liên tục đợc xây dựng đầu tiên ở Mỹ năm 1930 và phát triển mạnh
năm 1960. Hiện nay, công nghệ xây dựng mặt đờng BTXM ít mối nối đợc áp dụng khá phổ
biến ở nhiều nớc .
Những năm gần đây ở nớc ta, loại mặt đờng BTXM phân tấm (JCP) đã đợc sử dụng nhiều trên
các Quốc lộ nh : QL1A, QL3, QL18, QL12A, Đờng Hồ Chí Minh, QL6… Mặt đờng BTXM
phân tấm vẫn tồn tại những khe nối ngang ảnh hởng lớn đến mực độ êm thuận khi xe chạy ở
tốc độ cao. Việc nghiên cứu và phát triển xây dựng mặt đờng BTXM sử dụng ít khe hoặc bỏ
khe nối là cần thiết ở VN.
Công nghệ mặt đờng BTXM cốt thép liên tục có u điểm vừa giảm hoặc bỏ đợc khe nối ngang
nhng lại có công nghệ thi công thuận tiện, đơn giản, dễ kiểm soát chất lợng… là một hơng
nghiên cứu phát triển ở nớc ta.

1. Giai đoạn trước năm 1995:
Trong thời gian trước đõy (trước 1995), thi cụng mặt đường BTXM ở nước ta chủ yếu
là cơ giới kết hợp với thủ cụng. Cụng đoạn trộn bờ tụng chủ yếu bằng mỏy trộn nhỏ;
riờng sõn bay Tõn Sơn Nhất và Nội Bài, cụng trường 75 - 808 cú sử dụng mỏy trộn bờ
tụng cưỡng bức năng suất cao. Vận chuyển bờ tụng ra cụng trường bằng ụ tụ (xe ben).
Rải bờ tụng kết hợp cơ giới với thủ cụng, thiết bị rải bờ tụng tự chế tạo, chủ yếu bao
gồm cỏc khung dàn thộp dựng tời kộo. Đầm bờ tụng bằng đầm dựi, đầm bàn dựng sức
người điều khiển. Vỏn khuụn thộp được sử dụng chủ yếu để thi cụng cỏc loại mặt đường
núi trờn. Việc tạo khe thường bằng cỏch đặt cỏc thanh gỗ được tiến hành ngay trong quỏ
trỡnh thi cụng mặt đường. Mastic chốn khe tự sản xuất ở trong nước từ vật liệu nhựa
đường thụngthường.
2. Giai đoạn sau năm 1995:
Thời điểm sau năm 1995, bắt đầu từ việc thi cụng sõn bay Tõn Sơn Nhất, sõn bay Nội
Bài và sau này là Quốc lộ 1A, đường Hồ Chớ Minh, thi cụng mặt đường BTXM ở nước
ta đó được cơ giới hoỏ bằng cỏc thiết bị nhập ngoại.
Cựng với việc sử dụng cỏc thiết bị nờu trờn, cụng nghệ thi cụng mặt đường BTXM về cơ
bản đó được cải thiện và chất lượng mặt đường BTXM...
Trêng ®¹i häc giao th«ng vËn t¶i
M«n: Quản lý, đánh giá, duy tu sửa chữa công trình hàng không
Häc viªn: Vò V¨n Träng
Líp K19 - X©y dùng s©n bay
Gmail: Vutrong.vn@gmail.com
S§T: 096.650.2456
CHUY£N ĐỀ:
1
Mặt đường bê tông cốt thép liên tục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mặt đường bê tông cốt thép liên tục - Người đăng: van-trong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Mặt đường bê tông cốt thép liên tục 9 10 53