Ktl-icon-tai-lieu

mẫu luận văn

Được đăng lên bởi Màu Nước Mắt
Số trang: 162 trang   |   Lượt xem: 3699 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHI MINH

LÊ MẠNH HÀ

ĐỊNH HƯỚNG
CHIẾN LƯỢC MARKETING
DU LỊCH DALAT - LÂM ĐỒNG
ĐẾN NĂM 2020

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP. HỐ CHÍ MINH - NĂM 2007

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHI MINH

LÊ MẠNH HÀ
Cao học kinh tế K.14 - Dalat

ĐỊNH HƯỚNG
CHIẾN LƯỢC MARKETING
DU LỊCH DALAT - LÂM ĐỒNG
ĐẾN NĂM 2020
Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh
Mã số : 60.34.05

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học:
Tiến sĩ: Nguyễn Thanh Hội

TP. HỐ CHÍ MINH - NĂM 2007

-1-

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan: Bản luận văn tốt nghiệp này là công trình nghiên cứu thực sự
của cá nhân, được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, kiến thức kinh điển,
nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn và dưới sự hướng dẫn khoa học của Tiến sĩ:
Nguyễn Thanh Hội.
Các số liệu, mô hình toán và những kết quả trong luận văn là trung thực, các
chiến lược Marketing đưa ra xuất phát từ thực tiễn và kinh nghiệm, chưa từng được
công bố dưới bất cứ hình thức nào trước khi trình, bảo vệ và công nhận bởi “ Hội
Đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ kinh tế ”.
Một lần nữa, tôi xin khẳng định về sự trung thực của lời cam kết trên.

LỜI CẢM ƠN
Xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ: Nguyễn Thanh Hội đã tận tình hướng dẫn và
quý thầy cô khoa quản trị kinh doanh, khoa sau đại học đã truyền dạy những kiến
thức quý báu trong chương trình cao học và giúp đỡ kinh nghiệm cho luận văn hoàn
thành được thuận lợi.
Cảm ơn anh Phùng Xuân Minh - Sở Thương mại & Du lịch Lâm Đồng và các
công ty Du lịch Dalat cùng các bạn đồng nghiệp đã nhiệt tình trao đổi, góp ý và
cung cấp thông tin tư liệu.

-2-

Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
AFTA

: Khu vực mậu dịch tự do

ASEAN

: Hiệp hội các nước Đông Nam Á

CNH-HĐH: Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa
GDP

: Tổng sản phẩm quốc nội

PATA

: Hiệp hội Du lịch Châu Á - Thái bình dương

SWOT

: Ma trận điểm mạnh - yếu - cơ hội - nguy cơ

TAT

: Cơ quan Du lịch quốc gia Thái lan

USD

: Đồng đô la Mỹ

WTO

: Tổ chức Thương mại thế giới

OMT

: Tổ chức du lịch thế giới

WB

: Ngân hàng thế giới

WTTC

: Hội Đồng Du lịch Lữ hành thế giới

WCED

: Hội Đồng môi trường và phát triển thế giới

MICE

: Nghỉ dưỡng, hội họp kết hợp du lịch

PVFC

: Công ty Tài chính Dầu khí

EU

: Cộng Đồng Châu Âu

TTXTDL : Trung tâm xúc tiến du lịch, thương mại và đầu tư
TP

: Thành phố

UBND

: Ủy ban nhân dân

ITDR

: Viện nghiên cứu phát triển du lịch

-3-

Danh mục các bảng, biểu - hình vẽ, đồ thị trong luận văn Trang
Bảng 2...
B GIÁO DC & ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T THÀNH PH H CHI MINH
LÊ MNH HÀ
ĐỊNH HƯỚNG
CHIN LƯỢC MARKETING
DU LCH DALAT - LÂM ĐỒNG
ĐẾN NĂM 2020
LUN VĂN THC SĨ KINH T
TP. H CHÍ MINH - NĂM 2007
mẫu luận văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mẫu luận văn - Người đăng: Màu Nước Mắt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
162 Vietnamese
mẫu luận văn 9 10 568