Ktl-icon-tai-lieu

máy trộn thức ăn gia súc

Được đăng lên bởi Ngọn Lửa Hoang Dã
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 2502 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Mục lục
Phần I :
Phân tích và chọn phương án thiết kế.......................................................3
I.1. Thành lập nhóm thiết kế................................................................................3
I.2. Phân tích nhiệm vụ........................................................................................3
I.3. Lập kế hoạch thực hiện..................................................................................3
I.4. Xác định các yêu cầu kỹ thuật.......................................................................6
I.5. Lập bảng QFD...............................................................................................7
I.6. Tham khảo các thiết kế liên quan..................................................................8
I.7. Đưa ra các phương án thiết kế.....................................................................12
I.8. Phân tích chọn phương án thiết kế..............................................................16
I.9. Các phương án truyền động........................................................................17
I.10. Ma trận quyết định.......................................................................................20
I.11. Tính toán công suất cánh trộn.....................................................................21
Phần II : CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN.........................23
II.1. Chọn động cơ...............................................................................................23
II.2. Phân phối tỉ số truyền..................................................................................24
Phần III : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY............................................25
III.1.
Thiết kế bộ truyền xích............................................................................25
III.2.
Thiết kế bánh răng...................................................................................27
III.3.
Tính toán trục...........................................................................................35
III.4.
Tính toán chọn ổ lăn................................................................................43
III.5.
Thiết kế vỏ hộp giảm tốc.........................................................................46
III.6.
Các chi tiết phụ........................................................................................47
III.7.
Bảng dung sai lắp ghép............................................................................48
Phần IV : CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ P...
Mục lục
Mục lục
Phần I : Phân tích và chọn phương án thiết kế.......................................................3
I.1. Thành lập nhóm thiết kế................................................................................3
I.2. Phân tích nhiệm vụ........................................................................................3
I.3. Lập kế hoạch thực hiện..................................................................................3
I.4. Xác định các yêu cầu kỹ thuật.......................................................................6
I.5. Lập bảng QFD...............................................................................................7
I.6. Tham khảo các thiết kế liên quan..................................................................8
I.7. Đưa ra các phương án thiết kế.....................................................................12
I.8. Phân tích chọn phương án thiết kế..............................................................16
I.9. Các phương án truyền động........................................................................17
I.10. Ma trận quyết định.......................................................................................20
I.11. Tính toán công suất cánh trộn.....................................................................21
Phần II : CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN.........................23
II.1. Chọn động cơ...............................................................................................23
II.2. Phân phối tỉ số truyền..................................................................................24
Phần III : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY............................................25
III.1. Thiết kế bộ truyền xích............................................................................25
III.2. Thiết kế bánh răng...................................................................................27
III.3. Tính toán trục...........................................................................................35
III.4. Tính toán chọn ổ lăn................................................................................43
III.5. Thiết kế vỏ hộp giảm tốc.........................................................................46
III.6. Các chi tiết phụ........................................................................................47
III.7. Bảng dung sai lắp ghép............................................................................48
Phần IV : CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN.........................51
IV.1. Chọn động cơ...........................................................................................51
IV.2. Phân phối tỉ số truyền..............................................................................51
Phần V : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY............................................53
V.1. Thiết kế truyền xích.....................................................................................53
V.2. Thiết kế bánh răng.......................................................................................55
V.3. Tính toán trục...............................................................................................62
V.4. Tính toán chọn ổ lăn....................................................................................70
V.5. Thiết kế vỏ hộp............................................................................................75
V.6. Các chi tiết phụ............................................................................................76
V.7. Bảng dung sai lắp ghép...............................................................................77
máy trộn thức ăn gia súc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
máy trộn thức ăn gia súc - Người đăng: Ngọn Lửa Hoang Dã
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
máy trộn thức ăn gia súc 9 10 602