Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình nổ mìn giảm chấn động

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Tùng
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 644 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP PHÚC YÊN

UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO KẾT QUẢ
MỞ RỘNG MÔ HÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
NĂM 2009

Tên mô hình nhân rộng: Ứng dụng giải pháp nổ mìn khai thác mới nhằm nâng
cao hiệu quả phá vỡ đất đá, giảm chấn động và ô nhiễm môi trường tại một số mỏ đá
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Mã số: 14/MHNRVP-2009

Người chủ trì

Cơ quan chủ trì
HIỆU TRƯỞNG

TS. LÊ NGỌC NINH

VŨ VĂN DŨNG

Vĩnh Phúc, tháng 12 năm 2009

BÁO CÁO KẾT QUẢ
MỞ RỘNG MÔ HÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2009
Phần thứ nhất: Giới thiệu chung
1. Tên mô hình: Ứng dụng giải pháp nổ mìn khai thác mới nhằm nâng cao
hiệu quả phá vỡ đất đá, giảm chấn động và ô nhiễm môi
trường tại một số mỏ đá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Mã số: 14/MHNRVP-2009

2. Người chủ trì: TS. Lê Ngọc Ninh
3. Cơ quan chủ trì: Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên
4. Người thực hiện (các chủ hộ): Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Phát và
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bảo Quân – Chi nhánh Vĩnh Phúc
5. Quy mô, địa điểm: Mỏ đá Minh Quang và Mỏ đá Bảo Quân, xã Minh
Quang, huyện Tam đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
6. Phương pháp thực hiện: Nổ mìn thực nghiệm chứng minh
7. Kinh phí:
- Tổng: 120 triệu đồng

Trong đó:

- Kinh phí khoa học: 120 triệu
- Kinh phí khác: không
8. Tiến độ thực hiện mô hình: 1 năm
9. Cơ sở lý luận và thực tiễn của mô hình:
9.1. Quá trình nghiên cứu
Mô hình: Ứng dụng giải pháp nổ mìn khai thác mới nhằm nâng cao
hiệu quả phá vỡ đất đá, giảm chấn động và ô nhiễm môi trường tại một số mỏ
đá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là mô hình khoa học dựa trên kết quả nghiên
cứu của đề tài thuộc chuyên đề 2 cấp tiến sĩ của TS. Lê Ngọc Ninh với tiêu
đề:“Nghiên cứu các thông số của lượng thuốc nổ có đường kính khác nhau
trong lỗ khoan nhằm nâng cao hiệu quả phá vỡ đất đá và giảm thiểu tác động
môi trường khi nổ mìn ở một số mỏ lộ thiên Việt Nam”, chuyên ngành Kỹ
thuật khai thác mỏ lộ thiên, mã số: 62.53.05.01
Đề tài của chuyên đề được Hội đồng KH trường Đại học Mỏ - Địa chất
đánh giá có chất lượng tốt với điểm bình quân đạt 9,8 điểm.
2

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã được ứng dụng đầu tiên tại một số mỏ đá
lộ thiên, điển hình như mỏ đá Ao Ngươm (thuộc nhà máy xi măng 78, Hữu
Lũng, Lạng sơn, mỏ đá vôi Hố Dùng, Hữu Lũng, Lạng Sơn…)
9.2. Kết quả nghiên cứu của đề tài
Kết quả nghiên cứu của đề tài này là phương pháp nổ mìn với lượng thuốc
nổ dài liên tục (hoặc phân đoạn khi cần thiết) nhưng có đường kính khác nhau
nạp trong lỗ khoan, bao gồm có nhiều bài toán, cụ thể như sau:
9.2.1. Bài toán 1....
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP PHÚC YÊN
UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ
BÁO CÁO KẾT QUẢ
MỞ RỘNG MÔ HÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGH
NĂM 2009
Tên hình nhân rộng: Ứng dụng giải pháp nổ mìn khai thác mới nhằm nâng
cao hiệu quả pvđất đá, giảm chấn động và ô nhiễm môi trường tại một số mỏ đá
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Mã số: 14/MHNRVP-2009
Người chủ trì Cơ quan chủ tr
ì
HIỆU TRƯỞNG
TS. LÊ NGỌC NINH VŨ VĂN DŨNG
Vĩnh Phúc, tháng 12 năm 2009
Mô hình nổ mìn giảm chấn động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình nổ mìn giảm chấn động - Người đăng: Nguyễn Xuân Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Mô hình nổ mìn giảm chấn động 9 10 365