Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HÌNH THÀNH NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT CHO HỌC SINH TIỂU HỌC THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

Được đăng lên bởi c1cholau2-bacbinh-binhthuan
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 661 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HÌNH THÀNH NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT
CHO HỌC SINH TIỂU HỌC THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG
NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trường tiểu học là cơ sở giáo dục của bậc tiểu học, là bậc học nền tảng của hệ
thống giáo giáo dục quốc dân. Trường tiểu học có nhiệm vụ giúp học sinh hình thành
những kiến thức cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí
tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở,
trong đó vai trò, vị trí của Ban giám hiệu là hết sức quan trọng, ngoài nhiệm vụ dạy và
học chúng tôi còn phải nghiên cứu, tìm tòi một số giải pháp giúp học sinh hình thành
một số năng lực và phẩm chất để trở thành con người tốt trong tương lai, giúp ích cho
xã hội. Trường tiểu học thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học do Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành, thực hiện kế hoạch thời gian năm học theo
hướng dẫn của Bộ Giáo dục và đào tạo và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa
phương.
Căn cứ vào kế hoạch dạy học và kế hoạch thời gian năm học, nhà trường cụ thể
hóa các hoạt động giáo dục và giảng dạy, xây dựng thời khóa biểu sao cho phù hợp với
tâm, sinh lý lứa tuổi học sinh và điều kiện của địa phương. Ngày 28/8/2014 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT Quy
định đánh giá học sinh tiểu học .
Việc đánh giá thường xuyên hàng ngày bằng điểm số trước đây đã gây áp lực
nặng nề cho học sinh và cha mẹ học sinh, là một trong những nguyên nhân chính làm
nảy sinh tình trạng học trước chương trình, học thêm, dạy thêm.
Cách đánh giá thường xuyên bằng điểm số trước đây mới chỉ chú trọng đến việc
“đo lường” kết quả học tập, việc nắm kiến thức bằng cách cho điểm, chưa chú ý đến
năng lực và phẩm chất học sinh, chưa thực sự quan tâm đến các biện pháp hướng dẫn,
giúp đỡ kịp thời học sinh vượt qua những khó khăn để học tập và rèn luyện, chưa thực

1

sự góp phần tạo hứng thú, động viên tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học
sinh.
Việc hướng dẫn khuyến khích sự tham gia đánh giá của cha mẹ học sinh và tự
đánh giá, nhận xét, góp ý bạn của học sinh, thay vì trước đây chỉ có giáo viên đánh giá
học sinh.
Không cho điểm khi đánh giá trong quá trình học nhưng có chấm điểm, nhận xét
đối với bài kiểm tra cuối học kì, cuối năm học. Đặc biệt các câu hỏi, bài tập, được thiết
kế theo các mức độ nhận thức của học sinh và sự hình thành, phát triển năng lực phẩm
chất của học sinh.
Với những đặc điểm nêu trên trong quá trình chỉ đạo chúng tôi đã tìm ra “Một
số giải phá...
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HÌNH THÀNH NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT
CHO HỌC SINH TIỂU HỌC THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG
NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trường tiểu học cơ sở giáo dục của bậc tiểu học, bậc học nền tảng của hệ
thống giáo giáo dục quốc dân. Trường tiểu học nhiệm vụ giúp học sinh hình thành
những kiến thức s ban đầu cho sự phát triển đúng đắn lâu i về đạo đức, trí
tuệ, thể chất, thẩm mỹcác kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở,
trong đó vai trò, vị trí của Ban giám hiệu là hết sức quan trọng, ngoài nhiệm vụ dạy
học chúng tôi còn phải nghiên cứu, m tòi một số giải pháp giúp học sinh nh thành
một số năng lực và phẩm chất để trở thành con người tốt trong tương lai, giúp ích cho
hội. Trường tiểu học thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học do Bộ
trưởng Bộ Giáo dục đào tạo ban hành, thực hiện kế hoạch thời gian năm học theo
hướng dẫn của Bộ Giáo dục đào tạo phù hợp với điều kiện cụ thể của tng địa
phương.
Căn cứ vào kế hoạch dạy họckế hoạch thời gian năm học, nhà trường cụ thể
hóa các hoạt động giáo dục và giảng dạy, xây dựng thời khóa biểu sao cho phù hợp với
tâm, sinh lứa tuổi học sinh điều kiện của địa phương. Ngày 28/8/2014 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành theo Thông số 30/2014/TT-BGDĐT Quy
định đánh giá học sinh tiểu học .
Việc đánh giá thường xuyên hàng ngày bằng điểm số trước đây đã gây áp lực
nặng ncho học sinh và cha mẹ học sinh, một trong những nguyên nhân chính làm
nảy sinh tình trạng học trước chương trình, học thêm, dạy thêm.
Cách đánh giá thường xuyên bằng điểm số trước đây mới chỉ chú trọng đến việc
“đo lường” kết quả học tập, việc nắm kiến thức bằng cách cho điểm, chưa chú ý đến
năng lực phẩm chất học sinh, chưa thực sự quan tâm đến các biện pháp hướng dẫn,
giúp đỡ kịp thời học sinh vượt qua những khó khăn để học tập n luyện, chưa thực
1
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HÌNH THÀNH NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT CHO HỌC SINH TIỂU HỌC THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HÌNH THÀNH NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT CHO HỌC SINH TIỂU HỌC THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP - Người đăng: c1cholau2-bacbinh-binhthuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HÌNH THÀNH NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT CHO HỌC SINH TIỂU HỌC THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 9 10 907