Ktl-icon-tai-lieu

một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản tri nhân lực

Được đăng lên bởi trabcongmuoi9x
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 2418 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đ

LỜI MỞ ĐẦU

Êt nước bước sang một thế kỷ mới, một vận hội phát triển mới, nhưng
cũng đầy khó khăn và thử thách. Thế kỷ XXI là thế kỷ của sự phát

triển các tiềm năng về khoa học công nghệ thông tin, kỹ thuật, nó làm thay
đổi diện mạo phát triển của toàn cầu. Song người ta vẫn nói đến một thứ tài
nguyên không thể thay thế được, đó là tài nguyên con người.
Nguồn vốn con người được coi là tài nguyên vô giá. Nó tạo ra một giá
trị xã hội khổng lồ, tạo ra được lợi thế, cơ hội và thách thức cho những ai
quản lý nã. G.s T.s Robert Rich (Robert Rich The works of Nation Mac. Hall
Publicsching tháng 4/1992, ST) đã nói: “Tài nguyên duy nhất thật sự có tính
chất quyết định là nhân công, năng lực trí tuệ và óc sáng tạo của họ. Đó là
những gì sẽ quyết định sự thịnh vượng trong tương lai”. Bởi vì lao động là
hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị
tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng, có hiệu quả cao là
nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. “Nhõn tố con người là một
phạm trù lịch sử xã hội, nó biến đổi theo sự biến động của các điều kiện lịch
sử qua các thời đại”, (T.s Nguyền Thị Phi Yến – Tìm hiểu vai trò quản lý nhà
nước đối với việc phát huy nhân tố con người – NXB chính trị quốc gia
2001). Suy cho đến cùng, người lao động là yếu tố quyết định nhất trong lực
lượng sản xuất. Chớnh con người con người với trí tuệ và những kinh nghiệm
của mỡnh đó chế tạo ra các tư liệu lao động và sử dụng nó để thực hiện sản
xuất. Việc phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế – xã hội với tư
cách là mục tiêu của quản lý nguồn nhân lực là nâng cao hiệu quả sử dụng
nguồn nhân lực trong mối quan hệ hữu cơ với việc sử dụng các phương pháp,
các phương tiện của khoa học trong mối tương tác với phạm vi công việc.
Một giám đốc kinh doanh người Nhật đã nói: “Cỏc doanh nghiệp ngày
nay hơn nhau hay không là do cách sử dụng nguồn nhân lực trong doanh

1

nghiệp mình, phải biết khai thác các nguồn nhân lực và phối hợp hoạt động
sản xuất kinh doanh. Học vấn kinh doanh cơ bản là: con người, tiền bạc, và
công việc”. Phương thức sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp sẽ phần
nào phản ánh được trình độ quản lý của các nhà quản lý doanh nghiệp. Nó
không chỉ có thế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh
trong doanh nghiệp. Chính vì thế mà việc nghiên cứu để tìm ra các biện pháp
sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả hơn là mối quan tâm của tất cả mọi
người, của tất cả các nhà quản lý doanh nghiệp.
Công ty Cổ...
LỜI MỞ ĐẦU
Êt nước bước sang một thế kỷ mới, một vận hội phát triển mới, nhưng
cũng đầy khó khăn thử thách. Thế kỷ XXI thế kỷ của sự phát
triển các tiềm năng về khoa học công nghệ thông tin, kỹ thuật, làm thay
đổi diện mạo phát triển của toàn cầu. Song người ta vẫn nói đến một thứ tài
nguyên không thể thay thế được, đó là tài nguyên con người.
Đ
Nguồn vốn con người được coi tài nguyên giá. tạo ra một giá
trị hội khổng lồ, tạo ra được lợi thế, hội thách thức cho những ai
quản . G.s T.s Robert Rich (Robert Rich The works of Nation Mac. Hall
Publicsching tháng 4/1992, ST) đã nói: “Tài nguyên duy nhất thật sự tính
chất quyết định nhân công, năng lực trí tuệ óc sáng tạo của họ. Đó
những sẽ quyết định sự thịnh vượng trong tương lai”. Bởi lao động
hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chấtcác giá trị
tinh thần của hội. Lao động năng suất, chất lượng, hiệu quả cao
nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. “Nhõn tố con người một
phạm trù lịch sử hội, biến đổi theo sự biến động của các điều kiện lịch
sử qua các thời đại”, (T.s Nguyền Thị Phi YếnTìm hiểu vai trò quản lý nhà
nước đối với việc phát huy nhân tố con người NXB chính trị quốc gia
2001). Suy cho đến cùng, người lao động yếu tố quyết định nhất trong lực
lượng sản xuất. Chớnh con người con người với trí tuệ những kinh nghiệm
của mỡnh đó chế tạo ra các liệu lao động sử dụng để thực hiện sản
xuất. Việc phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế hội với
cách là mục tiêu của quản nguồn nhân lực nâng cao hiệu quả sử dụng
nguồn nhân lực trong mối quan hệ hữuvới việc sử dụng các phương pháp,
các phương tiện của khoa học trong mối tương tác với phạm vi công việc.
Một giám đốc kinh doanh người Nhật đã nói: “Cỏc doanh nghiệp ngày
nay hơn nhau hay không do cách sử dụng nguồn nhân lực trong doanh
1
một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản tri nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản tri nhân lực - Người đăng: trabcongmuoi9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản tri nhân lực 9 10 781