Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆPTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 120 trang   |   Lượt xem: 2538 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
**********************

NGÔ THỊ CẨM LINH

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆPTRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH VĨNH PHÚC

LUẬN VĂN THẠC SĨ

THÁI NGUYÊN- 2008

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
**********************

NGÔ THỊ CẨM LINH

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH VĨNH PHÚC

CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
MÃ SỐ: 60 -32 -10

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TIẾN SỸ. LÊ QUANG DỰC

THÁI NGUYÊN- 2008

i

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn
này là trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ học hàm, học vị nào.
Tôi xin cam đoan: Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn
này đã được cám ơn, các thông tin trích dẫn trong luận văn này đã
đều được chỉ rõ nguồn gốc.

Thái nguyên, ngày 25 tháng 8 năm 2008
TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Ngô Thị Cẩm Linh

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênii

LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian nghiên cứu và thực hiện luận văn này, tôi đã nhận được sự
giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan, các tổ chức và các cá nhân. Tôi xin bày tỏ
lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các tập thể, cá nhân đã tạo điều kiện giúp đỡ
tôi trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu luận văn này.
Trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế và
Quản trị kinh doanh Thái Nguyên, Phòng Đào tạo và Khoa Sau đại học của nhà
trường cùng các thầy cô giáo, những người đã trang bị kiến thức cho tôi trong suốt
quá trình học tập.
Với lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất, tôi xin trân trọng cảm ơn thầy
giáo- Tiến sĩ Lê Quang Dực, người thầy đã trực tiếp chỉ bảo, hướng dẫn khoa
học và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu, hoàn thành luận văn này.
Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh các hợp tác xã của Tỉnh, UBND các
xã và các HTXNN trên địa bàn tỉnh đã giúp đỡ tôi thu thập thông tin, số liệu
trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu luận văn.
Xin chân thành cảm ơn tất các bạn bè, đồng nghiệp đã động viên, giúp đỡ
nhiệt tình và đóng góp nhiều ý kiến quý báu để tôi hoàn thành luận văn này.
Do thời gian nghiên cứu có hạn, luận văn của tôi chắc hẳn không thể tránh
khỏi những sơ suất, thiếu sót, tôi rất mong nhận đuợc sự đóng góp của các thầy
cô giáo cùng toàn thể bạn đọc.
Xin trân trọng cảm ơn!
Thái nguyên, ngày 25 tháng 8 năm 2008
TÁC G...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
**********************
NGÔ THỊ CẨM LINH
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆPTRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH VĨNH PHÚC
LUẬN VĂN THẠC SĨ
THÁI NGUYÊN- 2008
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆPTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆPTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
120 Vietnamese
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆPTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 9 10 547