Ktl-icon-tai-lieu

Một số gợi ý để học tốt ở bậc đại học

Được đăng lên bởi Tùng
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1856 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN IX
MỘT SỐ GỢI Ý ĐỂ HỌC TỐT Ở BẬC ĐẠI HỌC

Học tập theo phương pháp P.O.W.E.R cho sinh viên năm 11
Từ "POWER" ở đây vừa có nghĩa là sức mạnh, năng lực, vừa là tên gọi của
một phương pháp học tập ở bậc đại học do GS Robert Feldman (ĐH
Massachusetts) đề xướng nhằm hướng dẫn SV, đặc biệt là SV năm 1, cách học tập
có hiệu quả nhất. Phương pháp POWER bao gồm 5 yếu tố cơ bản là chữ viết tắt
ghép thành POWER: Prepare, Organize, Work, Evaluate, Rethink
1. Prepare (chuẩn bị sửa soạn)
Quá trình học tập ở đại học không phải chỉ bắt đầu ở giảng đường khi SV nghe
thầy giáo giảng bài hoặc trao đổi, tranh luận với các bạn đồng học. Quá trình này
chỉ thật sự bắt đầu khi SV chuẩn bị một cách tích cực các điều kiện cần thiết
để tiếp cận môn học như: đọc trước giáo trình, tìm tài liệu có liên quan.
Sự chuẩn bị tư liệu này càng trở nên hiệu quả hơn khi đi liền với nó là một sự
chuẩn bị về mặt tâm thế để có thể tiếp cận kiến thức một cách chủ động và sáng
tạo. Với sự chuẩn bị tâm thế này, SV có thể chủ động tự đặt trước cho mình một số
câu hỏi liên quan đến nội dung sẽ được đặt trên lớp, thậm chí có thể tự tạo cho
mình một cái “khung tri thức” để trên cơ sở đó có thể tiếp nhận bài học một cách
có hệ thống.
Với cách chuẩn bị tích cực này, tri thức mà SV có được không phải là một tri
thức được truyền đạt một chiều từ phía người dạy mà còn do chính SV tự tạo ra
bằng cách chuẩn bị các điều kiện thực thể và tâm thể thuận lợi cho sự tiếp nhận tri
thức.
Nói “học là quá trình hợp tác giữa người dạy và người học” có nghĩa là như
vậy.
12. Organize (tổ chức)
Sự chuẩn bị nói trên sẽ được nâng cao hơn nữa khi SV bước vào giai đoạn thứ
hai, giai đoạn người SV biết tự tổ chức, sắp xếp quá trình học tập của mình một
cách có mục đích và hệ thống.
3. Work (làm việc)
Một trong những sai lầm của việc học tập cũ là tách rời việc học tập ra khỏi làm
việc. Trong khi làm việc chính là một quá trình học tập có hiệu quả nhất.
Trong giai đoạn này SV phải biết cách làm việc một cách có ý thức và có
phương pháp ở trong lớp và trong phòng thí nghiệm, thực hành.
Các hình thức làm việc trong môi trường đại học rất đa dạng, phong phú:
Lắng nghe và ghi chép bài giảng, thuyết trìnhhoặcthảo luận, truy cập thông
tin, xử lí các dữ liệu, bài tập, thực tập các thí nghiệm... tất cả đều đòi hỏi phải làm
việc thật nghiêm túc, có hiệu quả.
4. Evaluate (đánh giá)
Ngoài hệ thống đánh giá của nhà trường, SV còn phải biết...
PHẦN IX
MỘT SỐ GỢI Ý ĐỂ HỌC TỐT Ở BẬC ĐẠI HỌC
Một số gợi ý để học tốt ở bậc đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số gợi ý để học tốt ở bậc đại học - Người đăng: Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Một số gợi ý để học tốt ở bậc đại học 9 10 803