Ktl-icon-tai-lieu

Một số phương hướng và giải pháp nhằm phát triển thị trường của công ty xăng dầu Hà Sơn Bình

Được đăng lên bởi Vinh Quang
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 1551 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mét số phương hướng và giải pháp nhằm phát triển thị trường của công ty xăng dầu Hà Sơn Bình

LỜI NÓI ĐẦU
Trong nhiều năm trở lại đây, nền kinh tế nước ta đã có một bước ngoặt
lớn: đó là sự chuyển đổi từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh
tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Trong nền kinh tế thị trường,
doanh nghiệp được tự do kinh doanh và có nhiều điều kiện để phát triển.
Khi tham gia kinh doanh, các doanh nghiệp thường đặt ra rất nhiều mục
tiêu, trong đó mục tiêu lớn và cơ bản nhất là bán được hàng hoá và thu được
nhiều lợi nhuận. Để thực hiện được những mục tiêu này đòi hỏi doanh
nghiệp trước hết phải tạo dựng được một thị trường riêng có của mình và
tìm mọi cách để mở rộng và chiếm lĩnh thị trường Êy. Đây là điều kiện
quan trọng quyết định đến sự tồn tại của doanh nghiệp. Tuy nhiên việc mở
rộng và phát triển thị trường không phải doanh nghiệp nào cũng có khả
năng thực hiện được bởi nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: Môi
trường kinh doanh, khả năng tài chính, trình độ chuyên môn và năng lực
quản lý của doanh nghiệp. Vì vậy để có thể thực hiện mục tiêu phát triển thị
trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải căn cứ vào tình hình kinh doanh của
đơn vị mình và nguồn lực hiện có nhằm đưa ra những biện pháp và phương
hướng kinh doanh hợp lý và có tính khả thi. Mỗi biện pháp, định hướng
đúng đắn hay sự thích nghi kịp thời trước những diễn biến phức tạp của thị
trường sẽ giúp cho doanh nghiệp đứng vững và tồn tại trên thị trường đó.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển thị trường, vận
dụng những kiến thức đã được học trên ghế nhà trường, kết hợp với sự tìm
hiểu thực tế trong thời gian thực tập tại công ty xăng dầu Hà Sơn Bình, em
đã chọn đề tài “MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM
PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ SƠN
BÌNH " để nghiên cứu và phát triển thành luận văn của mình.

Luận văn tốt nghiệp

Phạm Thị Hương QTKDTM 40B

1

Mét số phương hướng và giải pháp nhằm phát triển thị trường của công ty xăng dầu Hà Sơn Bình

Phạm vi nghiên cứu: Do điều kiện nguồn lực và thời gian có hạn nên đề
tài chủ yếu đề cập đến thị trường đầu ra của công ty.
Kết cấu của đề tài :
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương:
Chương I: Tổng quan về thị trường của doanh nghiệp.
Chương II: Thực trạng thị trường của công ty xăng dầu Hà Sơn
Bình trong những năm gần đây.
Chương III: Phương hướng và giải pháp nhằm phát triển thị
trường của công ty xăng dầu Hà Sơn Bình.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
Chương i : tổng quan về thị trường ...
Mét số phương hướng và giải pháp nhằm phát triển thị trường của công ty xăng dầu Hà Sơn Bình
LỜI NÓI ĐẦU
Trong nhiều năm trở lại đây, nền kinh tế nước ta đã có một bước ngoặt
lớn: đó là sự chuyển đổi từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh
tế thị trường có sự quản của Nhà nước. Trong nền kinh tế thị trường,
doanh nghiệp được tự do kinh doanh nhiều điều kiện để phát triển.
Khi tham gia kinh doanh, c doanh nghiệp thường đặt ra rất nhiều mục
tiêu, trong đó mục tiêu lớn và cơ bản nhất là bán được hàng hoá và thu được
nhiều lợi nhuận. Để thực hiện được những mục tiêu y đòi hỏi doanh
nghiệp trước hết phải tạo dựng được một thị trường riêng của mình
tìm mọi cách để mở rộng chiếm lĩnh thị trường Êy. Đây điều kiện
quan trọng quyết định đến sự tồn tại của doanh nghiệp. Tuy nhiên việc mở
rộng phát triển thị trường không phải doanh nghiệp nào cũng khả
năng thực hiện được bởi còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: Môi
trường kinh doanh, khả năng tài chính, trình độ chuyên môn và năng lực
quản lý của doanh nghiệp. Vì vậy để có thể thực hiện mục tiêu phát triển thị
trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải căn cứ vào tình nh kinh doanh của
đơn vị mìnhnguồn lực hiện có nhằm đưa ra những biện pháp và phương
hướng kinh doanh hợp và tính khả thi. Mỗi biện pháp, đnh hướng
đúng đắn hay sự thích nghi kịp thời trước những diễn biến phức tạp của thị
trường sẽ giúp cho doanh nghiệp đứng vững và tồn tại trên thị trường đó.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển thị trường, vận
dụng những kiến thức đã được học trên ghế nhà trường, kết hợp với sự tìm
hiểu thực tế trong thời gian thực tập tại công tyng dầu Sơn Bình, em
đã chọn đề tài MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM
PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU SƠN
BÌNH " để nghiên cứu và phát triển thành luận văn của mình.
Luận văn tốt nghiệp Phạm Thị Hương QTKDTM 40
B
1
Một số phương hướng và giải pháp nhằm phát triển thị trường của công ty xăng dầu Hà Sơn Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số phương hướng và giải pháp nhằm phát triển thị trường của công ty xăng dầu Hà Sơn Bình - Người đăng: Vinh Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
Một số phương hướng và giải pháp nhằm phát triển thị trường của công ty xăng dầu Hà Sơn Bình 9 10 854